Re-purpose: Bespaar waardevolle grondstoffen zoals tijd, materiaal en energie. Meet-, zicht- én voelbaar.

Re-think: Vereenvoudig je transformatie naar het maken van een positieve impact met je project of bedrijf.

Re-value: Creëer harmonie tussen sociale, ecologische en financiële waarden die er in context van jouw authentieke kernwaarden toe doen.

Re-connect: Mens en authentieke kernwaarden centraal richting de toekomst.

Re-learn: Cultiveer impactgericht leiderschap, inspireer en co-creëer circulaire kansen voor mens en organisatie.

5-stappen circulair ondernemen

Creëer direct helderheid waar het in jou/jullie context echt in de kern om gaat en welke impact je zou willen maken en meten. En waarom?!

Jouw voet- en handafdruk zijn meer van doen dan praten. En van leren in plaats van gelijk zoeken. Van oplossing in plaats van probleem. Van verbinden in plaats van verbreken. Herkenbaar of juist de zoektocht? 

Houvast om helderheid te creëren

Maak jij al een duurzaamheidsclaim? Ben jij op zoek naar toekomstgerichte innovatie en uitdaging? Circulair ondernemen opent nog veel meer concrete deuren voor MKB-ondernemers; de 5-stappen zijn een startpunt.

De 5-stappen helpen ook om in bestaande projecten een verbindende werkmethode te creëren. De 5-stappen besparen in die toepassing van de stappen: tijd. En het bij elkaar brengen van vaak een gefragmenteerde duurzaamheidsvisie of aanpak.

De 5-stappen werken complementair op je bestaande bedrijfsstrategie  en sluiten later naadloos aan op bijvoorbeeld het Waardenkompas circulair ondernemen. Een open-source instrument waarmee je een impact strategie toekomstgericht zicht- en stuurbaar maakt. Op een manier die aansluit op jouw authentieke kernwaarden. 

Welke impact maak jij? Succes met het toepassen van de 5-stappen in de praktijk. Behoefte aan voorbeelden, advies of co-creatie? Een incubator workshop kan stappen vereenvoudigen en versnellen. Het Ecosysteem Circulair Ondernemen (ECO) ondersteund multidisciplinair.

De stap die aan de 5-stappen voorafgaat

De 5-stappen circulair ondernemen zijn erop gericht om complexiteiten vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken of doorbreken. Deze perspectieven (in)zien, gaat samen met de vraag hoeveel tijd je kan/wil investeren en welke impact je maakt en/of meet. Waar het in essentie om gaat?

Interdisciplinair samenwerken

Door de 5-stappen consequent te hanteren en herhalen, ontstaat een steeds beter overzicht + inzicht (= helderheid). Helderheid maakt de uitdagingen, prioriteiten én mogelijkheden die samengaan met circulair ondernemen zicht-, meet- én daarmee beïnvloedbaar.

Een helder fundament creëer je uiteindelijk zelf. De 5-stappen helpen om dit fundament te creëren. Maar ook om alle betrokken partijen een handvat te geven om tot een gezamenlijke waardecreatie te komen. In eenvoud kan je de 5-stappen ook gebruiken om tot persoonlijk inzicht te komen.

Interdisciplinair samenwerken

Om duurzame en generatiebestendige partnerschappen te vormen, bouwt Circular Clarity zogenaamde ecosystemen. Het fundament van ieder ecosysteem is ‘Common-ground’. Een gelijkwaardige plek waar talent en impact elkaar ontmoet. Maar ook uitdaging en oplossing elkaar omarmen.

“Circular Clarity heeft ons geholpen om de thema’s circulariteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid integraal te begrijpen en verbinden. Inmiddels maken deze thema’s en SDG’s deel uit van onze strategie richting de toekomst…”

– Raymond van Ek, CEO Hot ITem | Conclusion.

Meer informatie over circulair ondernemen?

Download onze 5 stappen

Om de stap van denken naar doen te verbinden. En om tot concrete acties en inzichten te komen, werkt Circular Clarity met 5 transformatiestappen. Stappen die je ongeacht complexiteit, industrie of projectvorm telkens kunt gebruiken als handvat om helderheid te creëren en borgen in het denk- en werkproces van mens en organisatie. De 5 stappen vormen ook de basis van het Waardenkompas circulair ondernemen. Jouw impact telt en kan een belangrijke schakel in de circulaire economie vertegenwoordigen.

5-stappen circulair ondernemen © 2023 by Circular Clarity is licensed under Attribution-NoDerivatives 4.0 International – Gebruik is vrij om circulair ondernemen te stimuleren.

Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen: ook wel transparantie genoemd.

Alle programma onderdelen zijn in de praktijk ontstaan. Circular Clarity richt 100% van haar tijd op het ondersteunen van impactgerichte projecten. Financiëel rendement wordt in Sociale, Ecologische en Financiële waarden uitgedrukt. Hiermee bouwt een bedrijf toekomstbestendig kapitaal op.

Continu vanuit meerdere perspectieven leren, denken en doen.

Circular Clarity vergelijkt het creëren van helderheid ook wel eens met het creëren van ‘eenvoud’. Door circulair ondernemen vanuit eenvoud te benaderen, zullen uiteindelijk steeds meer mensen de kern van een toekomstgerichte missie en visie begrijpen. Bovendien bespaart eenvoud belangrijke tijd. Tijd die ook op impact gericht kan worden.

"TMC werkt samen met Circular Clarity om het kennisniveau van werkondernemers te versterken. De inzichten, ervaring, het kennisniveau evenals de manier van kennisoverdracht sluit aan, is vernieuwend en doeltreffend en wij groeien met elkaar in verschillende co-creaties zoals de Masterclass sustainability..."

– Noortje van Boxtel,
Director, TMC Manufacturing Support / Supply Chain Management & TMC Field Service.

TOP