Impact Acceleratie Methode. De kern van circulair ondernemen. 

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 28 November 2022

Tags:

I AM

Impact Acceleratie Methode. De kern van circulair ondernemen. 

Bewustzijn. Verandering is nodig en daar draag jij aan bij. I AM, ik ben de verandering die ik graag zie in de Wereld (Ghandi).

 Is sneller wel de juiste weg?

‘Acceleratie’ omdat we in de moderne wereld associëren met versnellen. En dat terwijl circulair ondernemen eigenlijk een stuk vertraging vereist. Wanneer je de combinaties en verscholen waarden in deze tegenstelling kunt ontgrendelen; ontstaan inzichten waarmee je complexiteiten kan doorbreken.

 Jij bent de verandering die je zoekt

‘Impact’ maken verbinden aan wie je bent, is een methode om mensen centraal te stellen in circulaire transities. Een methode om zowel individueel talent als collectieve wijsheid te benutten. Samen kunnen we namelijk nog veel meer problemen oplossen. En ook de weg naar nieuwe alternatieven en meervoudige waardecreatie effectiever bereiken.

Mens voor de techniek in een circulaire economie

De technische aanpassingen die nodig zijn om bijvoorbeeld CO2 neutraal, plastic vrij of op andere wijze circulair te ondernemen, worden uiteindelijk pas mogelijk wanneer mens en bedrijf fundamenteel andere keuzes gaat maken.

Anders denken 

Andere keuzes maken gaat samen met anders denken. We kunnen problemen niet oplossen met hetzelfde niveau denken waarmee de problemen gecreëerd zijn (Einstein).

De kracht van circulair ondernemen en het creëren van helderheid, is dat je iedere cel, haarvat of in MKB-taal, afdeling en mens, positief kan verbinden aan allerlei projecten. 

Mens en techniek in balans

Circulair ondernemen brengt daarmee technische en menselijke aspecten in balans. Hierdoor ontstaat een stabiele kern als een soort attractor ik je organisatie. Gedragen door mensen die zich intrinsiek gemotiveerd voelt om bij te dragen aan allerlei toekomstgerichte projecten.

Kennis is circulair 

Kennis is ook circulair. Evenals leren wanneer kennis wordt gedeeld. In de transitie naar een circulaire economie zoeken we een nieuw soort talent. Een functiebeschrijving die de volgende generatie heel goed past. Circulair ondernemen is dan ook een concrete methode om zowel retentie als werving te versterken of verbreden.

Een open gedachtegoed dient iedereen

Circulair ondernemen is een open gedachtegoed wat je voor altijd mee kan nemen met wie je bent en wat je doet. Een manier om persoonlijke ontwikkeling samen te laten gaan met een pad richting de toekomst. Een pad wat lang niet altijd duidelijk is. Maar met een waardenkompas op zak, kom je steeds een heldere stap verder. Het pad wordt helder. Je ziet nieuwe verbindingen tot stand komen. 

Alles is er al

Vaak is alles er al. Maar we rennen te snel door richting efficiency. En vergeten daarbij dat sociale en ecologische waarden op een toekomstbestendige balans verantwoord moeten worden (EU CSRD, Taxonomie, Green Deal etc.). 

Ben jij een volger of leider?

De keuze om te volgen of leiding te nemen, is uiteraard een vrije keuze. Maar de noodzaak om keuzes te maken, komt steeds dichterbij.

Vragen om tot de kern te komen

  • Ga je lineair of circulair door?
  • Neem je genoegen met waar je nu staat, of is persoonlijke ontwikkeling voor jou een kern van leven?
  • Waarom staan mensen centraal en waar is de volgende generatie naar op zoek?
  • Kan jij als MKB-bedrijf intrinsiek aansluiten op deze doelgroep? 
  • Weet je al wat de voetafdruk van jouw bedrijf is?
  • Wie kan strategisch intern de eindjes aan elkaar komen om een stuk richting te verhelderen? 

Neem de volgende stap. Een gesprek is vrijblijvend en opent vaak al deuren.

Meer artikelen…

Een hoop verandering 

Een hoop verandering 

Van jongs af aan heb ik een nieuwsgierigheid gehad naar mensen, het bedrijfsleven en de natuur. Ik kon op een vrije...