Kernwaarden als rode draad in de circulaire economie

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 1 February 2023

Vanuit stabiliteit komen nieuwe verbindingen tot stand

Stabiliteit is een kernwaarden om zowel mens als bedrijf verder te brengen qua ontwikkeling en volwassenheid. Stabiliteit bevordert rust in communicatie en gedrag. Stabiliteit is een kerneigenschap van MKB-ondernemers die een toekomstgerichte visie dragen vanuit een mensgerichte strategie en filosofie.

 Met elkaar en voor elkaar

Stabiliteit komt terug in ons programma door voor onze partners een stabiele factor te zijn. Een sparringpartner zonder verborgen agenda. Een greenwash filter zodat circulair ondernemen de tijd krijgt om te verankeren in de gehele organisatie. We got each others back!

 Creativiteit als instrument om complexiteit te doorbreken

Creativiteit is een belangrijke kernwaarden om ons gehele ‘brein-en-zijn’ te betrekken in wat we doen. Creativiteit is de basis om complexe systemen zoals een bedrijfsstructuur of waardenketen in één oog opslag te kunnen visualiseren en bekijken. Het creëren van het zogenaamd holistische beeld. Om vanuit dat overzicht vervolgens in te kunnen zoemen op de uiteenlopende onderwerpen die je met circulair ondernemen positief kunt beïnvloeden. Communicatie vormt de wereld om ons heen. Creativiteit biedt mogelijkheden om complexe informatie beter te leren begrijpen. Creativiteit is daarom een uitermate effectief instrument in het creëren van helderheid in circulair ondernemen.

Creativiteit is een rode draad in ons leven en werk

Door muziek, kunst, persoonlijke rituelen, hobby’s en andere kunstvormen samen te beleven of bespreekbaar te maken, ontstaat een diepere verbinding met wie we zijn en wat we doen. Zonder vooroordeel van goed of slecht. Circulair ondernemen gaat echt om een intrinsieke verbinding opzoeken en benutten. En die verbinding is voor iedereen uniek. Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Zo zien wij ook ieder perspectief, model of instrument wat wij in de praktijk realiseren. Creativiteit helpt om complexiteit te doorbreken. Door deze kennis inhoudelijk te delen, ontstaan verdiepingen van zowel persoonlijke als zakelijke relaties. Het startpunt om nieuwe projecten ook echt operationeel te positioneren. 

Alles staat in verbinding

Integriteit is de rode draad. Een communicatievorm. Door integriteit te doorleven zien wij deze kernwaarde als een soort realiteitszin. Een van de meest fundamentele aspecten van circulair ondernemen is het verbinden van netwerken. En integriteit vormt door al deze netwerken heen een rode draad. We komen elkaar allemaal tegen. Alles staat in verbinding. Wat als we uitgaan van het principe dat alles er al is. Integriteit is de rode draad om de puzzelstukjes uit het verleden, maar ook de oude economie; opnieuw te verbinden met de toekomst. De circulaire economie vraagt om integriteit in de kern. En naar die waarden proberen wij te handelen. Circulair ondernemen is een integere manier om meervoudige waardencreatie van een abstracte term tot een realistische bedrijfsvorm te transformeren. 

Focus op de juiste dingen. Hart voor wat we doen

Transparantie is de kernwaarden waarin alles samenkomt. De impact van een bedrijf moet qua wet- en regelgeving transparant worden opgezet. Transparantie kan ingrijpende zaken blootleggen. Circulair ondernemen helpt om transparantie te benutten in zakelijk en persoonlijk voordeel. Transparantie biedt een gelegenheid om common-ground te creëren. Een veilige plek om samen te denken, leren, proberen, co-creëren en voor ook realiseren. Handschoenen aan. Voeten in de klei. Daad bij woord en gewoon transparant mooie ontwikkelingen in gang zetten en ondersteunen. Transparantie is de kern van helderheid in circulair ondernemen. Focus op de juiste dingen. Hart voor wat we doen. 

Meer artikelen…

Your identity in a regenerative future

Your identity in a regenerative future

(Y)our planet is (y)our ultimate purpose. Social value is the cornerstone for common-ground and value-based partnerships to be established. Common-ground forms the foundation where businesses can incubate ideas and take equitable steps towards enabling such ideas as integral anchors to justify circularity as a business driver.