Re-purpose: Bespaar waardevolle grondstoffen zoals tijd, materiaal en energie. Meet-, zicht- én voelbaar.

Re-think: Vereenvoudig je transformatie naar het maken van een positieve impact met je project of bedrijf.

Re-value: Creëer harmonie tussen sociale, ecologische en financiële waarden die er in context van jouw authentieke kernwaarden toe doen.

Re-connect: Mens en authentieke kernwaarden centraal richting de toekomst.

Re-learn: Cultiveer impactgericht leiderschap, inspireer en co-creëer circulaire kansen voor mens en organisatie.

Mens en circulaire waarden

Startpunt, anker en versneller om circulair te ondernemen. Circulair ondernemen zorgt voor een meervoudige waardecreatie waarbij het creëren van harmonie tussen economische, ecologische en sociale waarden centraal staat.

Door een nieuw perspectief te zien en begrijpen, kan je 'het' gaan inkleuren

Veranderingen, klein of groot, wordt vaak door intrinsiek gemotiveerde mensen gedreven. Met die mensen start je dan ook een fantastisch projectteam om duurzaamheid en circulariteit écht handen en voeten te geven. En precies in dat proces creëert Circular Clarity concrete meervoudige bedrijfswaarden.

  • Begeleiding voor organisaties die mens en waarden centraal stellen en een volgende stap willen zetten
  • Concreet en praktijkgericht aan de slag willen met de prioriteiten voor het MKB rondom circulair ondernemen (duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • Het vizier richting nieuwe mogelijkheden openen, maar nauwlettend zijn op tijd en focus op de juiste prioriteiten 
  • In een veilige setting leren wat circulair ondernemen is en klein beginnen
  • Doelstellingen helder willen begrijpen, ook in de dagelijkse praktijk
  • Concrete acties en inzicht in de route
  • Een menselijke samenwerking die rust op vertrouwen waarderen
Ben je op zoek naar verdieping?

Lees in dit artikel meer over Mens & circulaire waarden.

Mens en circulaire waarden als anker richting de toekomst

Circular Clarity legt graag uit hoe haar “Mens en circulaire waarden policy” een belangrijke rol speelt in het creëren van helderheid in circulair ondernemen. Zonder bedrijven aan gecompliceerde of belemmerende contracten/abbonnmenten te verbinden. Alle benodigde ondersteuning en eventuele instrumenten/tools, worden vanuit de bedrijfsspecifieke casus en in lijn met actuele bedrijfsonderwerpen en strategie ingebracht.

 

De bedrijfsaspecten die jouw impact strategie uniek maken, zoals betekenis, kernwaarden en KPI’s worden vastgelegd in de policy en verbonden aan verschillende initiatieven om daad bij woord te voegen. Een manier om leren en praktijkgericht ontwikkelen met elkaar te verbinden. Gefaciliteerd in allerlei workshops om stukje bij beetje helderheid te creëren op onderwerpen en vraagstukken die er op dat moment het meest urgent toe doen.

Meer informatie over circulair ondernemen?

Download onze 5 stappen

Om de stap van denken naar doen te verbinden. En om tot concrete acties en inzichten te komen, werkt Circular Clarity met 5 transformatiestappen. Stappen die je ongeacht complexiteit, industrie of projectvorm telkens kunt gebruiken als handvat om helderheid te creëren en borgen in het denk- en werkproces van mens en organisatie. De 5 stappen vormen ook de basis van het Waardenkompas circulair ondernemen. Jouw impact telt en kan een belangrijke schakel in de circulaire economie vertegenwoordigen.

5-stappen circulair ondernemen © 2023 by Circular Clarity is licensed under Attribution-NoDerivatives 4.0 International – Gebruik is vrij om circulair ondernemen te stimuleren.

Zonder tijd, kan je geen impact maken. Bekijk onze video om de rol van tijd vanuit een ander perspectief te benaderen. De voordelen worden bedrijfsspecifiek geïmplementeerd. Het werk van Circular Clarity is op praktijkvoorbeelden gebouwd. Ondertussen loopt het Ecosysteem Circulair Ondernemen (ECO) alvast iets verder vooruit; zo kan je met tijd de volgende stap richting de toekomst versnellen.

Inzichten van en voor het MKB.

Laatste inspiratie over Mens en circulaire waarden

Circulair ondernemen is dus geen abstract begrip, maar een manier om alles wat je al doet circulair te benaderen. Persoonlijke kernwaarden zoals intrinsieke motivatie, passie, talent, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en …
Vanuit stabiliteit komen nieuwe verbindingen tot stand Stabiliteit is een kernwaarden om zowel mens als bedrijf verder te brengen qua ontwikkeling en volwassenheid. Stabiliteit bevordert rust in communicatie en …
Instrumenten om de toekomst mee vorm te geven Steeds vaker refereren we aan tools en instrumenten om een onderneming anders in te richten. Hoe je anders definieert hangt af …
Als Circular Clarity zijn wij trots op het feit dat wij 100% van onze werktijd inzetten in het belang van het effectief toewerken naar een circulaire economie. Op basis …
Hoe vertel je wat je doet? Zodat je kunt doen wat je vertelt? Zeker in deze tijd, waarin de mens zichzelf opnieuw lijkt uit te vinden, doet het er …
Hoe kom je tot de essentie?  Wat is er nodig om in jouw bedrijf verandering te bewerkstelligen? Om datgene voor elkaar te krijgen waar je naar verlangt? Hier deel …

Stichting Toekomstgericht Nederland

Circular Clarity doneert 5% omzet aan Stichting Toekomstgericht Nederland. Het gedachtegoed van Circular Clarity is in vertrouwen gesteld bij STGNL. Hiermee onderbouwd Circular Clarity niet winst- of verkoopgedreven te bewegen binnen de ciruclaire economie. Ook ons eigen programma (practise what we deliver) is opgezet om kennis met de volgende generatie te delen.

Om dit doel kracht bij te zetten, organiseert STGNL evenementen zoals gastcolleges om het gedachtegoed te delen en koppelen aan de intrinsieke drive van toekomstige changemakers. Een vaste samenwerking met de Haagsche Hogeschool onderbouwd mede onze visie.

De Stichting investeert ook bijdragen in nieuwe circulaire ideeën, waar de nadruk meer ligt op sociale projecten. De nadruk in de circulaire economie ligt vaak op techniek. Met haar werkwijze, laat Circular Clarity zien hoe je een beweging koppelt aan het versterken van sociaal kapitaal.

Focus areas circulair ondernemen

TOP