Business cases

Het is een voorrecht om mensen en bedrijven te helpen met het creëren van helderheid richting de toekomst. Hierdoor dragen wij met Circular Clarity actief bij aan de impact agenda’s van Nederlandse bedrijven. Impact maken gaat samen met een andere manier van denken en doen.

Ieder bedrijf heeft kernactiviteiten welke je aan positieve impact en effectiviteit kunt verbinden. Op deze pagina delen we een aantal van onze projecten waar we met trots aan bijdragen. Samen met onze partners op weg naar een betere toekomst.

Hoe complex een vraagstuk of business case ook mag zijn, Circular Clarity hanteert 3 basis stappen alvorens wij aan de slag gaan. Hierdoor kunnen wij onze daadkracht om divers en complex te kunnen denken, terugbrengen en omzetten tot de belangrijke focus waar impact maken om vraagt, namelijk “helderheid”. Wij zorgen ervoor dat onze klanten hun focus op kernactiviteiten behouden en goed verbinden met een toekomstgericht plan.

Onze connectie

Hoe voelt onze wederzijdse mensenlijke connectie? Begrijpen wij de vraag (business case) en kunnen wij vanuit intrinsieke waarden de vertaling naar helderheid en impact maken?

We verkennen deze eerste stap tijdens een eerste kennismakingsgesprek waarbij wij aan de hand van 5 transformatiestappen een doorkijk naar mogelijkheden voorleggen en bespreken.

Lees verder

Circular Clarity kijkt en rijkt verder dan de eerste stap en haar eigen ecosysteem. In de verkennende fase investeren wij zelf in onderzoek en of navolgende stappen voor onze partners binnen duurzame ecosystemen nieuwe verbindingen tot stand kan brengen. Hierdoor versnellen wij onze klanten en vertalen ideeën ook naar concrete kansen. Of dat nu een nieuwe klant, markt of HR retentie betreft.

Kennisoverdracht organiseren en helderheid creëren staan centraal. Daarnaast draait alles om de verbinding met mensen. Daarom is onze eerste persoonlijke connectie een gevoel wat onstaat. Vertrouwen groeit vanuit deze wortels.

Interne beleving

Begrijpen wij jouw intrinsieke waarden, drijfveer en zakelijke koers? Kunnen wij zelf, eventueel met mensen uit ons team, of in samenwerking met ecosysteem partners, de juiste impactroute en strategie activeren? Tijdelijke coalities zijn uitermate geschikt om bedrijven of projecten doelgericht te versnellen.

Impact maken en een transparantie strategie hanteren, begint bij de verbinding maken met mensen. 

Lees verder

Circular Clarity past alles wat we in de praktijk brengen ook zelf toe, of in samenwerking met partijen wij in co-creatie of andere creatieve samenwerkingsvormen investeren. We practise what we preach, inside and out! 

Zodra de interne beleving en intrinsieke waarden goed voelen, worden volgende stappen vanzelf duidelijk, bijna vanzelfsprekend is het doel. Lees hier wij onze impact hebben ingericht. Ook onze impactroute en strategie is constant in beweging. 

Circulair ondernemen is een continu leerproces dat je overal mee naartoe neemt. Geen baan van negen tot vijf, maar de ontwikkeling van jou als uniek individu.

z

Externe verwachting

Uiteindelijk kies je door impact te maken voor een strategie waarbij je ook extern wilt laten zien dat de missie van jouw bedrijf betekenisvolle waarden bezit. Iedere missie groot of klein is uniek en verdient volop aandacht. Iedere missie begint met een eerste stap. Soms moet je leren om jezelf los te koppelen van grotere uitdagingen, anders lijkt het alsof kleine stappen onbelangrijk zijn. In tegendeel.

Zeker in het licht van de huidige maatschappij, roept een impact thema zoals duurzaamheid of circulariteit direct verwachtingen bij belanghebbenden zoals klanten of aandeelhouders op. Het is daarom belangrijk om je optinaal voor te bereiden op dergelijke vragen met een gezond bewustzijn van dieperliggende aspecten.

Lees verder

Het is belangrijk om een impact strategie niet als keurmerk te zien. Impact thema’s zoals duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoorde thema’s zoals inclusiviteit of diversiteit, scheppen de verwachting dat een bedrijf ook zelf stappen transparant in- en doorvoert. Begin dus bij het begin.

Circular Clarity zet kennis en kunde, evenals de inzichten van alle aangesloten partners en mensen in om onze partners zo goed en duidelijk mogelijk te helpen. En om aan de hand van een daadkrachtige werkwijze bij te dragen aan de positieve externe verwachting van een bedrijf. Zo kunnen allen betrokken de toekomst tegemoet lachen. Mensen voelen zich betrokken om vanuit intrinsieke waarden deel uit te maken van het volgende hoofdstuk van jouw bedrijf of project. 

Live the legacy you wish to pay forward

Impact versnellen begint met anders denken en doen, maar hoe begin je daarmee?

Zodra je impactthema’s zoals duurzaamheid of circulariteit terug weet te brengen tot de waarden waar mensen voor staan, dan kan je volgende stappen maken. Een zeer boeiend onderwerp wat ons allemaal raakt. Impact maken en alle thema’s die je hier concreet mee kunt verbinden, zijn erop gericht om een business case toekomstbestendig in de markt te zetten en daarmee bedrijfsrisico’s zo goed als mogelijk te beperken. Wat is het risico als je niets doet? Maar ook om bestaande duurzame stappen die al zijn gemaakt verder te verankeren in de missie en visie van een bedrijf, daar helpen wij graag mee.

De techniek, of het nu om CO2 reductie meten, HR retentie verbeteren of de complete keten betrekken, is er al. Welke stap zet jij en wat voelt goed..? Daar draait het bij al onze business cases om. Maak kennis met de projecten waar wij met veel energie aan werken.

Wij bedanken alle betrokkenen voor hun vertrouwen vanuit ons hart. Hard werken aan de evolutie van ons ecosysteem, maakt iedere dag waardevol… Samen maken we de toekomst steeds een stukje mooier en komen steeds meer verbindingen tot stand…

Bedrijf: Blue Linked, Boskoop en Oceans at Work
Kernactiviteit: Circulaire viskweek, herstelprojecten van koraalriffen met behulp van seksuele voortplantingstechnieken, consultancy en management

Wat? Route to market. Internationale strategie. Innovatie en kennis-centrum.
Hoe? Begeleiding founder en belanghebbenden
Waarom? Circulaire viskweek als oplossing voor voedselprobleem en herstel ecosysteem

Bedrijf: Munnik VVE Beheer, Hoofddorp
Kernactiviteit: VVE Beheer 30.000+ woningen

Wat? Impactstrategie en strategische/operationele evolutie
Hoe? Strategisch Operational Excellence (SOpEx), Circular Canvas en business modelling, Impact-analyse, Waardenkompas, Innovatie strategie
Waarom? Toekomstbestendigheid versterken. HR retentie en verbreding. Onderscheidend vermogen, Legacy en missie, visie. Innovatie lab verduurzaming woningmarkt.

Bedrijf: TMC Manufacturing Support, Eindhoven
Kernactiviteit: We are an international high-tech company, comprised of Employeneurs with more than 65 nationalities who provide services to customers all over the world. We excel in research, development and engineering.

Wat? Impactstrategie en verdieping circulariteit
Hoe? Workshops, MT + kerngroep begeleiding, Kennisoverdracht, Circular Canvas
Waarom? Impact versnellen. Toekomstbestendigheid versterken. HR retentie en werving. Strategie. Impact agenda identificeren.

Bedrijf: Green Touches, Dubai
Kernactiviteit: Duurzaam schoonmaak en consultancy, Award winning 1st female fully sustainable entrepreneur in the UAE

Wat? Meetbaar maken van business case en bestaande data en uitbreiden van consultancy diensten in UAE met alle Circular Clarity programma onderdelen
Hoe? GSES implementatie, MT begleiding, Programma ontwikkeling, Marketing ondersteuning, Sparringpartner
Waarom? Schoonmaakbranche transformeren en chemicaliën uit eco-systeem verwijderen en daarmee behoud biodiversiteit. Inclusief bedrijf neerzetten als voorbeeld in de UAE.

Bedrijf: Hot Item | Conclusion, Amsterdam
Kernactiviteit: Datagedreven besturen en factbased improvement

Wat? Impact- en SDG strategie
Hoe? Workshops, Rapportage, MT + kerngroep begeleiding, Kennisoverdracht, Circular Canvas, Inspiratie sessies, Marktleidende positie verder versterken met impactthema’s
Waarom? Impact versnellen. Toekomstbestendigheid versterken.

Bedrijf: Candour Clothing, Tilburg
Kernactiviteit: Improving lives through Circularity means that there’s an important role to play for each of us, where our brand is nothing without your belief in what we try to achieve.

Wat? RTM strategie. Advies bedrijfsvoering en impactstrategie ontwikkeling
Hoe? Begeleiding start-up. Waardenpropositie. RTM strategie. Sparringspartner. Ecosysteem verbindingen.
Waarom? Afval reduceren. Gelijkheid stimuleren. Transparantie in de keten doorvoeren. Helpen kledingindustrie te transformeren.

Bedrijf: Natuurlijk met Steef, Haarlem
Kernactiviteit: Lesprogramma’s voor basisscholen op basis van impact thema’s zoals plastic soep.

Wat? Begeleiding programma, marketing
Hoe? Sparringspartner, sponsor, coaching, start-up begeleiding
Waarom? Impact maken

Bedrijf: Positive Impact
Kernactiviteit: The future has a voice and is calling us, it’s for a holistic solution to the biggest problem facing humanity – an economic system built on extraction and exploitation. 

Positive was founded in 2020 by Niels & Stephen to answer this call. Both realized that we are facing an historic moment. Stephen and Niels saw that in a volatile, uncertain, complex, ambiguous world, changemaker entrepreneurs needed a compass to navigate safely to build a better future.

Wat? Increase value for the community
Hoe? Circular Humans and Circular Canvas workshop series
Waarom? Inspire and motivate the Positive community

Bedrijf: HITEC ROAD, Rotterdam
Kernactiviteit: Wegen bouwen met een besparing van tijd, gewicht en ecologische impact.

Wat? Positieve impact meetbaar maken voor internationale strategie
Hoe? Begeleiding  Global Sustainable Company traject
Waarom? Wegen bouwen met een besparing van tijd, gewicht en ecologische impact.

Samen met onze strategische partners creëren wij helderheid en waarden richting de toekomst. Alle partners die aan ons programma zijn verbonden, werken vanuit dezelfde kern. Zo vormen wij tijdelijke coalities en bewegen flexibel met de markt mee. We leren dagelijks. Groeien op organische wijze. En richten ons constant op de positieve impact van onze partners.

Wij zijn als bedrijf en netwerk transparant in het maken van connecties richting de toekomst. Het constant verbindingen leggen waar niet eigen gewin, maar co-create centraal staat, leidt tot nieuwe inzichten, kwalitatieve verbindingen en het steeds verder rijken van onze impact en invloed.