Circulaire transformatie betekent dat je op basis toekomstbestendige waarden nieuwe mogelijkheden ontdekt voor een kwalitatieve doorontwikkeling van je bedrijf.

lees verder

CIRCULAIR TRANSFORMATIEPROCES

TOP-DOWN

Ontwikkelcyclus, het begin van richting aan impact geven

Circular Clarity helpt je door bestaande bedrijfsstrategieën aan nieuwe impact- en doelgerichte waarden te koppelen. We gebruiken hiervoor naast andere instrumenten, een circulair Business Intelligence (BI)-model. Op deze pagina zie je een voorbeeld van een circulair transitiepad.

Inhoud doorgronden? Circular Clarity organiseert workshops om jouw impact te versnellen. Geloof jij ook dat we allemaal een transitie naar een betere toekomst meemaken? Maak een afspraak.

 

Purpose

Purpose geeft richting aan impact.

Een bedrijf dat circulair wil ondernemen, moet eerst doorgronden welke identiteit en purpose daar in zijn geval bij hoort. Soms is een volledige heroriëntatie van die identiteit nodig om je flexibel te kunnen aanpassen. De wereld verandert snel. Als je deze stap overslaat, komt hij later als een boemerang bij je terug. Wanneer je de belangrijkste drijfveren hebt geïdentificeerd, vormen zij de kurk waar je bedrijf op drijft. Het vertrekpunt voor elke propositie, maar ook voor wie je als mens wilt zijn.

Mensen

Welzijn voor mensen centraal.

Het unieke van de werkwijze van Circular Clarity is dat we de mens centraal stellen. Daarmee helpen we onze klant zijn circulaire transformatie op touw te zetten. Binnen drie maanden is een organisatie in staat om passende circulaire of duurzame ontwikkelthema’s integraal op te nemen in de bedrijfsvoering en te begrijpen wat dit betekent. Vervolgens gaan we kerngericht aan de slag met het programmaonderdeel wat aansluit op jouw specifieke transitie-fase. 

Proces

Eenvoud bespaart in ieder proces tijd.

Door middel van creatieve interacties helpen wij eventuele complexiteit te doorbreken. Samen graven we net zo lang door totdat we antwoorden hebben op onderliggende vraagstukken. Zulke diepgang is de enige manier om circulariteit echt in binnen je bedrijf te verankeren, zo leert onze ervaring. Pas wanneer elke laag binnen de organisatie tot in de kern voelt en begrijpt wat circulair ondernemen inhoudt en welke impact dit teweeg kan brengen, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.

“Wat circulair ondernemen zo mooi maakt, is dat je waarden niet meer in hokjes hoeft te stoppen, maar de intrinsieke waarden van mensen inzet om te verbinden… Hierdoor worden hokjes circles die je veel eenvoudiger kunt verbinden of aanpassen…”

Circulaire transformatie

Wil je aan de slag met een circulaire vraag of business case? Workshops zijn een effectieve manier om kennis te versnellen. Maar bijvoorbeeld ook om inzicht en betrokkenheid bij medewerkers te vergroten. Jouw impact is onze focus. Wanneer is de missie om ‘helderheid in circulair ondernemen’ te creëren voor jou geslaagd?

Het creëren van een toekomstbestendig ecosysteem begint met het herdefiniëren van [jouw prioriteit of impact doel]

Meer impact met minder middelen

IMPACT 

Creëren van balans

WELZIJN 

Processen vereenvoudigen

TIJD

%

KPI sturing

%

Tevredenheidsratio's

%

Tijd en effectiviteit

Veelvoorkomende ‘abstracte’ richtingen

Sociaal, maatschappelijk en eco-logisch verantwoord ondernemen

Impact op het grotere plaatje, bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG’s) of CO2 neutraal ondernemen

Welke intrinsieke waarden passen in het circulaire model en dragen bij aan het welzijn van mensen

Tijd en ondersteuning om talent, innovatie en kennis te ontwikkelen

Transparante ketens en bedrijfsvoering

Levenscyclus analyse en circulaire product transformatie

Toekomstbestendigheid en richting

Drive, energie en focus

Invloed en ontwikkeling

Continu leerproces

“Wat worden de circulaire indicatoren om impact voor jouw bedrijf meetbaar te maken en hoe ontdek je deze belangrijke filters…?”

Meetbare indicator

KPI dashboard

R

Break even goal

Sustainable development goals

Herstellende waarde

De weg naar regeneratief

Impact analyse

In de Analyse-fase staat het verkennen van jouw vraag, casus of uitdaging centraal die tot de gewenste plan van aanpak en impactstrategie zal leiden.

Verdiepen

Door onze hybride manier van werken, zijn wij in staat om efficiënt, koersvast en kerngericht onze programmamogelijkheden als maatwerk aan jou vraag aan te passen. Bij circulair ondernemen gaat het niet om financieel gewin. Maar als ondernemers weten wij dat er zonder commerciele verbinding, geen transitie naar circulair ontstaat of zal versnellen. De sleutel schuilt in balans.

Veel ondernemers vragen om met het belichten van kansen en gevaren te beginnen. Onder kansen verstaan wij ook het verbeteren van een een HR strategie omdat de toekomstige generatie graag wil werken bij een bedrijf met een duidelijke missie.

Ons doel is om nieuwe kansen in de circulaire economie zichtbaar te maken en om jouw kennisniveau zo gericht mogelijk te verdiepen. Zo kan jij kansen beter inschatten en uiteindelijk ontplooien. En dit is nog maar het begin.

Circular Clarity kan uiteenlopende instrumenten inzetten om vanuit de Analyse-fase overzicht te creëren. Vanuit overzicht maken wij samen met jou stappen om naar inzicht toe te werken.

Bekijk hier welke impact diensten met analyseren verbonden zijn.

Missie en visie

Transparantie zorgt voor balans tussen mens en omgeving, met de mens centraal. Een vorm van balans die voor de volgende generatie vanzelfsprekend zal zijn.

Verdiepen

Wat is jouw missie en visie?

Wij ervaren het als een eer om een stukje mee te mogen lopen – en om duurzaamheid in de kern van jouw missie en visie te brengen of versnellen. Ben jij door waarden gedreven? Dan bezit ook jij belangrijke ideeën en kracht om de toekomst een stukje mooier te maken. Voor jezelf, voor de mensen die bij je werken, maar ook voor de volgende generatie. Is je ambitie nog groter, dan kan je impact doorvoeren door de internationalisering van je bedrijf.

Lees hier welke impact diensten samengaan met missie en visie.

Waardecreatie

Door het inzetten van onze eigen diepgaande kennis versnellen wij jou in het ontwikkelen van je eigen meervoudige circulaire waardecreatie.

Verdiepen

Circulaire waardes zijn een toevoegen op bestaande waardes die er voor zorgen dat je alles wat je aanpakt transparant kunt herleiden tot een vorm van positieve impact.

Circulaire waarde kan je aan de hand van indicatoren en KPI’s meten. Wij helpen je bij het inrichten van jou waardegedreven ecosysteem. Richting geven begint met het volgen van het circulair waardenkompas.

Strategie

Impact identificeren en vervolgens terugwerken naar de meetbare strategie om tot de juiste implementatie te komen is onze expertise. Jouw impact is onze missie.

Lees hier welke impact diensten ingaan op de strategische kansen en mogelijkheden die circulair ondernemen in zich hebben. 

Verdiepen

Het constant terugwerken naar eenvoud, balans en transparantie zorgt er voor dat wij helderheid in circulair ondernemen voor onze klanten co-creëren.

Kritische reflectie, continu leren en het accepteren dat er geen enkelvoudig antwoord is, hoort bij het implementeren van een impact strategie.

Om het circulaire transformatieproces te ondersteunen bieden we als onderlegger een interactief Circulair Business Model Canvas aan. Het canvas groeit met je mee, totdat het als een tweede huid aanvoelt. Goed voorbereid kun je toekomstgericht met je bedrijf aan de slag.

Wat is voor jou die stip op de horizon eigenlijk precies? En welke impact diensten zijn nodig om voor jou de volgende uitdaging aan te gaan?

BOTTOM-UP

“Welkom in het Antropoceen. Het tijdperk waarin wetenschap en technologie de mensheid tot ongekende hoogte hebben gebracht. Maar ook het tijdperk waarin we op een splitsing staan.

Wenden we onze vindingrijkheid en daadkracht aan om onze leefomgeving voor het eigen welbevinden nog verder onder druk te zetten, of kiezen we voor het belang van het grote geheel: de wereldwijde mensheid en de planeet waarop we leven?..”

Manon Laterveer- de Beer

Een gelijke wereld vraagt om eenvoud en co-creatie

Impact maken betekent dat je positieve doelen transparant in je bedrijfsstrategie definieert. Je begrijpt dat je geld moet verdienen om goed te doen, maar geld is enkel een middel om doelen te bereiken. Deze nieuwe balans opzoeken in het bedrijfsleven, vraagt om nieuw leiderschap. Vanuit nieuwe inzichten onstaan zeer interessante mogelijkheden. Wat is jouw business case; en hoe ziet jouw circulaire ecosysteem er uit?


Circular Clarity werkt samen met een wereldwijd netwerk van impact partners om iedere circulaire transitie kerngericht te versnellen. Lees hier hoe wij zelf impact maken en hier iedere dag vol energie voor gaan.

Er zijn veel urgente aanleidingen om positief mee aan de slag te gaan

Iedereen maakt deel uit van de transitie naar een betere toekomst. Sommige noemen dit leven, anderen helaas nog steeds overleven. Problemen zoals de COVID-19 pandemie zijn slechts het tipje van de ijsberg. Het grote voordeel van tegenslag is dat er stappen naar een betere toekomst vormen en versnellen. Redentemeer om aan de slag te gaan met jouw circulaire kijk op de toekomst. In iedere uitdaging schuilt namelijk ook een oplossing. Ontdek de circulaire mens in jezelf.
 
Er zijn veel indicatoren en KPI’s waarmee je als ondernemer een bedrijf toekomstgericht kan (her)structureren en dus kunt sturen op impact. Lee hier met welke impact diensten je aan de slag kunt gaan.

Onze toekomst hebben we te leen van de volgende generatie

“Het gaat om niet om vingers wijzen. Een betere toekomst co-creëren betekent dat je aan de slag moet gaan. Na dertig jaar zowel binnen de boardroom als daarbuiten actief te zijn geweest als ondernemer en directielid, hebben Marco en ik er voor gekozen om onze kennis en kunde in te zetten om ondernemers te versnellen. Zo nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en doen er alles aan om zo veel mogelijk waarden door te geven… Zo onstaat helderheid in circulair ondernemen…” Lees ons verhaal.