Circulaire mindset als instrument voor transities

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 29 maart 2021

Instrumenten om de toekomst mee vorm te geven

Steeds vaker refereren we aan tools en instrumenten om een onderneming anders in te richten. Hoe je anders definieert hangt af van prioritieten. Bijvoorbeeld de zoektocht naar kwalitiatieve doorontwikkeling van een bedrijf maar dan wel op basis van duurzame principes, is een veel besproken actualiteit.

Mindset als instrument

Het is een ingewikkeld principe, want je kunt stellen dat iedere mindset anders is. Daarom hebben we bij Circular Clarity een kort diagram gemaakt om uit te leggen wat wij met een circulaire mindset bedoelen. “Na dertig jaar ondernemerschap in zowel de boardroom als directeur als daarbuiten als ondernemer; zien wij veel gelijkenissen. Er is niets mooiers dan de veelal bestaande intrinsieke waarden van mensen t.a.v. duurzaamheid in het zakelijke domein te verbinden. Wij hebben altijd een paar gesprekken nodig om tot de kern te komen, maar als de circulaire mindset eenmaal draait, dan ontstaan er steeds meer inzichten en mogelijkheden…” aldus Arjan van Jaaren en Marco Rog van Circular Clarity.

Hoofd, handen en hart verbinden

Hoofd handen en hart verbinden klinkt als een holistisch dingetje. Hoe dan?.. horen we vaak. En wat heb ik er als ondernemer aan? Realiteit is dat we door de huidige omstandigheden (zonder COVID) expliciet te benoemen allemaal bezig zijn met onze betekenis. Meer tijd om na te denken over de ongrijpbare mooie dingen van het leven. Tegelijkertijd weten we onze uit knop bijna niet meer te vinden. Back-to-back meetings, geen gezamenelijke momenten om echt lekker te sparren en veel onzekerheid over wat dit allemaal voor onze toekomst betekend.

Een prachtige tijd om impact te maken

We kunnen urenlang doorgaan om onze passie op verschillende manieren over te brengen. Als ondernemer bouw je uiteindelijk aan een legacy. Je wilt iets achterlaten, opbouwen én er speelt van alles in de dagelijkse praktijk. Circulair ondernemen, behalve transparant impact maken, geeft een ondernemer en alle mensen betrokken bij de onderneming een prachtige richting om aan te werken. Impact definiëren brengt nieuwe verbindingen tot stand.

Eerst tijd, dan impact maken

We horen vaak dat er geen tijd is. En onze tijd wordt grotendeels in beslag genomen door dagelijkse prioriteiten. Daardoor komen we eigenlijk nooit toe aan het uitwerken van een goed toekomstgericht plan. We stellen het uit. Met als gevolg dat we prima doen wat we doen, maar toekomstgericht denken vervalt. Omdat ook werknemers steeds meer zoeken naar betekenis in het werk en een soort houvast in richting, wordt het steeds belangrijker om als ondernemer te investeren in een goede en duielijke koers richting de toekomst. En wat past er nu beter bij een toekomstgericht plan dan er voor te zorgen dat je circulariteit en duurzaamheid in ieder geval als strategisch doel inricht. Er alvast over nadenkt.

Wil jij een keer in gesprek om te kijken hoe je binnen jouw organisatie of team aan de slag kunt met duurzaamheid of circulariteit. Mogelijk ontbreekt het aan tijd; maar wellicht is de oplossing dichterbij dank je denkt.

Neem contact op met Marco Rog: marco@circularclarity.org 

Meer artikelen…