De essentie van samenwerken

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 16 februari 2022

“Core” of “Niet Core”

De afgelopen decennia zijn bedrijven steeds meer hun “niet core” werkzaamheden gaan uitbesteden of deze werden ingekocht. De vraag is natuurlijk wat is “core” en wat is “niet core” want het uitbesteden van bijvoorbeeld specifieke productie activiteiten, IT ondersteuning of HR activiteiten zou zomaar eens “core” kunnen zijn of worden nu we weten wat de impact is van COVID op materiaal en logistiek. In zo een proces is het van essentieel belang dat het product, onderdeel of service voldoet aan essentiële eisen en kenmerken die het voor de inkopende partij makkelijk maken om het direct toe te passen en te gebruiken. Uit ervaring weet ik dat dat nogal wat voeten in de aarde heeft en de vraag is of deze werkwijze ook in de toekomst succesvol zal blijven. Het is namelijk zo dat, ook al besteed je bepaalde werkzaamheden uit of koop je onderdelen/services in, jij als verkopende partij altijd verantwoordelijk bent voor hetgeen je levert naar je klant. Met dit in het achterhoofd wil ik door de 2 belangrijkste basisvoorwaarden heenlopen die essentieel zijn voor succes of beter gezegd gaat zorgen voor minder ellende 😊.

De juiste partner

Kies de juiste partner. Altijd een goed advies natuurlijk omdat dat in beginsel al veel ellende bespaart. Bijvoorbeeld jouw huidige leverancier of klant hoeft helemaal niet de meest geschikte partner voor een strategische samenwerking te zijn ook al doen jullie al jarenlang zaken. Een strategisch partner wil immers meer dan alleen producten of diensten leveren. Hij is oprecht geïnteresseerd in jouw organisatie en heeft er geloof en vertrouwen in dat je samen meer bereikt dan alleen. Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige leverancier deze rol kan vervullen. Belangrijk hierbij is dat de beoogde samenwerkingspartners ieder een duidelijk voordeel onderkennen in de samenwerking dat verder gaat dan enkel financieel maar ook in kennis en kunde willen investeren in elkaar. Een aantal voorwaarden op een rijtje:

  • Kom met concrete ideeën om de producten en/of processen te verbeteren. Innovatie dus als speerpunt in de samenwerking
  • Bereid zijn om eventueel in te investeren en het verbeteren
  • Innovatie zit in de haarvaten van de organisatie

Gelijkwaardigheid

Als je uitgaat van gelijkwaardigheid maakt het niet uit hoe groot of klein samenwerkende partijen zijn sterker nog het is het meest belangrijke uitgangspunt. Het traditionele kat en muis spel tussen de kopende en verkopende partij met als doelstelling voor iedere partij om een voordeel te behalen verandert totaal als de intentie is uitgesproken om een strategische samenwerking aan te gaan. Doelstellingen worden gemeenschappelijk, de voordelen voor ieder transparant.

Ondanks een mogelijk verschil in grootte van de samenwerkende organisaties is er een gelijkheid in denken en doen. De zelfstandigheid van de betrokken organisaties blijft overeind, er is immers geen sprake van een overname of fusie, bij een strategische samenwerking en dit vraagt om een andere, meer respectvolle benadering gebaseerd op gelijkwaardigheid en met oog voor ieders belangen.

Voordat je überhaupt de eerste activiteiten gaat ontwikkelen adviseer ik om in een aantal gemeenschappelijke sessie de uitgangspunten voor de samenwerking te bespreken. Bespreek met elkaar bijvoorbeeld een stuk transparantie en het delen van informatie, toepassen van overlegvormen, –methodieken en -systemen, het samen uitspreken van de doelstellingen van elk van de deelnemers en de mate van onafhankelijkheid in de samenwerking. Tijdens zo’n sessie gaan er veel onderwerpen op tafel komen die in een later stadium beetgepakt moeten worden en raken betrokkenen en belanghebbenden met elkaar in gesprek waardoor er meer begrip voor elkaars situatie ontstaat. Door deze werkwijze zal je zien dat:

  • Er komt openheid naar elkaar toe
  • Defensieve stellingen worden afgebouwd waardoor ook negativiteit aangepakt kan worden
  • Eventuele kwetsbaarheden en risico’s komen aan de oppervlakte
  • Medewerkers krijgen een gevoel van hun nieuwe rol
  • Medewerkers in het gehele traject leren elkaars organisatie en de bijbehorende cultuur kennen en begrijpen. Met name het begrip voor elkaars cultuur kan veel narigheid in de toekomst voorkomen

Daarnaast geloof ik er in dat we in de toekomst andere vormen van samenwerken gaan ontstaan die veel meer gericht zijn op vertrouwen en gelijkheid en het vormen van tijdelijke coalities om een product of service te ontwikkelen en op de markt te zetten.

Ben jij op zoek naar de essentie van samenwerken en wat dat kan betekenen voor jouw onderneming in combinatie met circulair ondernemen? Daarover gaan wij graag in gesprek met ondernemers in het MKB. Sta je hier open voor stuur dan een e-mail naar marco@circularclarity.org.

Meer artikelen…