Hoeveel ankers heb je nodig om niet op drift te raken?

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 27 december 2022

Open het gemiddelde nieuwsprogramma tegenwoordig en het lijkt een doffe ellende te zijn bij MKB bedrijven. We lijken met elkaar de weg kwijt te zijn en we zoeken naar ankers, houvast in deze turbulente tijden. Ik zeg turbulent omdat veel ondernemers dat zo ervaren. Ik zeg liever interessant en uitdagend. Daarom wil ik in deze blog wat meegeven over mijn ervaringen met veranderingen en hoe de mens hier mee om gaat. Voor mij staat 1 ding vast en dat is dat innovatie het verschil gaat maken naar de toekomst. Dat is met name innovatie binnen de onderneming zelf.

Hoe blijft je organisatie toekomstbestendig en innovatief?
Decennialang hebben organisaties zich gericht op het efficiënter verrichten van handelingen en het creëren van schaalvoordelen om rendement te vergroten. Eerst met behulp van mens- en dierenkracht en later met behulp van IT en machines. De manier waarop wij ons organiseren, processen en systemen inrichten is nog steeds grotendeels gebaseerd op de principes van schaalvoordelen en efficiëntie. Wij leven in een tijd dat de kenniseconomie verandert in een betekeniseconomie en dat betekent dat je als ondernemer goed moet nadenken hoe die toekomst voor jou bedrijf er uit gaat zien en welke veranderingen er nodig zijn.

Veranderingen en weerstand
Plannen die een ondernemer of managementteam maken geven richting maar vaak genoeg komen de noodzakelijke stappen nauwelijks van de grond. De oorzaak, en dus ook de oplossing, is slechte communicatie en het niet betrekken van medewerkers bij de uitwerking van de plannen en de uitvoering. Het opleggen van veranderingen wekt weerstand op en vergt daarom een andere aanpak. Als ondernemer moet je dus niet alleen goed nadenken over wat je wil maar ook waarom en hoe je de verandering gaat communiceren naar de mensen.

Acceptatie van de mensen
Vaak gaat er heel veel energie zitten in het ontwikkelen van plannen, processen en procedures, maar is er heel weinig aandacht voor de acceptatie van de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen. Medewerkers betrekken en eigenaar van de verandering maken is cruciaal, maar gebeurt nauwelijks. Bovendien worden mensen verander moe, omdat ze de resultaten ervan niet of nauwelijks ervaren. Ze werken liever hard door om het geld te verdienen in plaats van dat het geld kost. Verder zie je vaker, dat techneuten graag met de inhoud bezig zijn en minder graag met de mensen en het bijbehorende gedrag. Het is dus goed te beseffen voor wie de communicatie is bestemd. Als je iets anders wilt, moet je ook iets anders gaan doen, oftewel ander gedrag laten zien. Ook kan een gebrek aan acceptatie te maken hebben met het onderlinge vertrouwen tussen management en werknemers. Of er is sprake van angst voor dergelijke trajecten. Geef daarom meer focus op wat het de medewerker gaat opleveren.

Wat levert het mij op?
Natuurlijk vragen medewerkers zich af wat het hen oplevert en of ze dingen anders moeten gaan doen. Het is daarom juist heel belangrijk om hen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij deze initiatieven. Wil je weerstand voorkomen ga dan veel eerder met medewerkers aan de slag, die ook intrinsiek gemotiveerd zijn om hier iets mee te doen. Laat ze zelf veel dingen doen, zoals projecten trekken en met initiatieven komen. De ondernemer of het management fungeert daarbij veel meer als sparringpartner dan als initiator en beslisser.

Communicatie
Slechte communicatie kan resulteren in geruchten en weerstand tegen veranderingen. Als ondernemer met passie wil je graag door, maar ontbreekt het soms aan de kennis en ervaring om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Circular Clarity levert samen met haar partners ondersteuning, ontwikkeling en verbetering, zowel van de onderneming, de ondernemer als de medewerkers. Wij werken gestructureerd aan het verwezenlijken van samen met de ondernemer of managementteam opgestelde toekomstplannen. Dit met een passie die perfect aansluit bij de MKB ondernemer. Daarbij is afspraak altijd afspraak.

Wil jij als ondernemer/onderneming aansluiten bij het heden én klaar zijn voor de toekomst en zoek je een partner die op pragmatische wijze ondersteuning en advies geeft bel dan gerust eens voor een afspraak. Ik kom graag bij je langs!

Meer artikelen…