Ik ben omdat wij zijn, UBUNTU

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 1 februari 2023

Tags:

Ik ben omdat wij zijn

Ubuntu: een term in Nguni Bantu die ‘de mensheid‘ betekent.

‘Ubuntu’ wordt vaak vertaald met “ik ben omdat wij zijn,” of “de mensheid tegenover anderen,” maar wordt meestal op een meer filosofische manier gebruikt in de betekenis van: “het geloof dat de hele mensheid onderling verbonden is door met elkaar te delen”.

En precies dat gevoel staat centraal bij Circular Clarity. Met elkaar en voor elkaar. Transparant, vanuit vertrouwen en gericht op het delen van kennis en nastreven van balans (kernwaarden, Waardenkompas)

I AM

Vanuit de voorgeschiedenis en inspiratie vanuit UBUNTU, is de kern van het Waardenkompas opgebouwd. 

Impact Acceleratie Methode. De kern van circulair ondernemen. 

Bewustzijn. Verandering is nodig en daar draag jij aan bij. I AM, ik ben de verandering die ik graag zie in de Wereld (Ghandi).

 Versnellen?

‘Acceleratie’ omdat we in de moderne wereld associëren met versnellen. En dat terwijl circulair ondernemen eigenlijk een stuk vertraging vereist. Wanneer je de combinaties en verscholen waarden in deze tegenstelling kunt ontgrendelen; ontstaan inzichten waarmee je complexiteiten kan doorbreken.

 Verbinden met wie je bent

‘Impact’ maken verbinden aan wie je bent, is een methode om mensen centraal te stellen in circulaire transities. Een methode om zowel individueel talent als collectieve wijsheid te benutten. Samen kunnen we namelijk nog veel meer problemen oplossen. En ook de weg naar nieuwe alternatieven en meervoudige waardecreatie effectiever bereiken. 

De technische aanpassingen die nodig zijn om bijvoorbeeld CO2 neutraal, plastic vrij of op andere wijze circulair te ondernemen, worden uiteindelijk pas mogelijk wanneer mens en bedrijf fundamenteel andere keuzes gaat maken.

Anders (leren) denken aan de basis

Andere keuzes maken gaat samen met anders denken. We kunnen problemen niet oplossen met hetzelfde niveau denken waarmee de problemen gecreëerd zijn (Einstein).

Helderheid voor het MKB 

De kracht van circulair ondernemen en het creëren van helderheid, is dat je iedere cel, haarvat of in MKB-taal, afdeling en mens, positief kan verbinden aan allerlei projecten. 

Mens en techniek in balans

Circulair ondernemen brengt daarmee technische en menselijke aspecten in balans. Hierdoor ontstaat een stabiele kern als een soort attractor ik je organisatie. Gedragen door mensen die zich intrinsiek gemotiveerd voelt om bij te dragen aan allerlei toekomstgerichte projecten.

Kennis is ook circulair

Evenals leren wanneer kennis wordt gedeeld. In de transitie naar een circulaire economie zoeken we een nieuw soort talent. Een functiebeschrijving die de volgende generatie heel goed past. Circulair ondernemen is dan ook een concrete methode om zowel retentie als werving te versterken of verbreden.

 Een business case van en voor iedereen

Circulair ondernemen is een open gedachtegoed wat je voor altijd mee kan nemen met wie je bent en wat je doet. Een manier om persoonlijke ontwikkeling samen te laten gaan met een pad richting de toekomst. Een pad wat lang niet altijd duidelijk is. Maar met een waardenkompas op zak, kom je steeds een heldere stap verder. Het pad wordt helder. Je ziet nieuwe verbindingen tot stand komen. 

Meer artikelen…

Het ecosysteem van Circular Clarity

Het ecosysteem van Circular Clarity

Laat het ecosysteem van Circular Clarity een piepklein voorbeeld zijn van hoe de toekomst eruit kan zien. Een zelflerend organisme, met cellen die elk een eigen functie hebben, elkaar juist daardoor versterken en elkaar nodig hebben. Met eerbied en respect voor de plek waar het woont. Zodat iedere cel die er deel aan heeft, bijdraagt aan de evolutie richting volwassenheid.