Helderheid helpt om een positieve voetafdruk sneller te realiseren

lees verder

IMPACT DIENSTEN EN DOELEN

Analyses

 • Impact aandachtsgebieden
 • GAP analyses
 • Stake-holder verdieping
 • Life cycle analyses
 • Ontwikkelcycli
 • C-level verbinding
 • Workshops – Bewustzijn

Missie en visie

 • Waardenkompas
 • Creatieve vormgeving
 • Mind-mapping
 • Why, How, What
 • Tekst en inhoudsontwikkeling
 • Circulaire strategie ontwikkeling
 • Workshops – Circulaire transitie

Waardecreatie

 • Waardenproposities
 • Circulaire business modellen
 • Interactief Circular Business Model Canvas (i-CBM)
 • Zichtbaarheid (impact branding)
 • Kennisversnelling
 • Sparringspartner / mentoring
 • Herdefinitie waardenstromen
 • Start-up & scale-up begeleiding
 • Workshop – Circulaire strategie

Strategie

 • Sturen op impact KPI’s
 • Innovatie-labs
 • Impact strategie
 • Strategic Operational Excellence (SOpEx)
 • Integrale impact rapportages
 • Sustainable Development Goals
 • RTM (Route to market)
 • Goals and metrics
 • Workshop – Circulaire evolutie

Impact maken moet je eigenlijk als ondernemer gewoon willen doen om als leider een belangrijke stap richting de toekomst te maken. De realiteit is dat een circulaire transitie ook samengaat met het herdifiniëren van waarden – en deze stap gaat samen met een onafhankelijk en betrouwbaar advies.

Om impact thema’s te kunnen verantwoorden, denkt Circular Clarity ook in proposities en rapportagevormen mee. Zo ontstaat natuurlijkerwijs de aansluiting op bijvoorbeeld de circulaire economie of andere wet- en regelgeving.

Als gevolg van doen ben je de toekomst een belangrijk stuk voor. Je sluit daarmee bepaalde voor de hand liggende risico’s uit. 

Je zult uiteindelijk je gehele keten betrekken om samen impact te vergroten. Ook hier kan Circular Clarity in samenwerking met haar impact partners, zaken tot en met high-level structuur meetbaar maken.

Alles is met elkaar verbonden. Circular Clarity helpt bovenal om vanuit intrinsieke motivatie de brug te bouwen richting echte impact thema’s. Het grotere plaatje komt vanzelf in beeld, als je bereid bent om tijd, mensen en geld structureel anders in te delen. Wij helpen je om de complexiteit te doorbreken op weg naar nieuw leiderschap.

Stop in ieder geval nooit een vierkant in een cirkel. Oude wijn in nieuwe zakken. Circulair transformeren is een transitie die samengaat met veel voordelen, maar ook een fundamentele gedragsverandering opwekt.