Diensten om jouw impact helder vorm te geven

Sturen op impact. De weg en strategie om jouw impact te definiëren is een transitie die samengaat met het invullen van uitdagingen op het gebied van uiteenlopende duurzaamheidsthema’s.

Wij geloven dat succesvolle toekomstgerichte organisaties prioriteit geven aan meervoudige waardecreatie. Waarde en balans voor mens, milieu én samenleving. Een financieel gezond bedrijf zorgt voor de continuïteit welke nodig is om impact te creëren. Er zijn dan ook veel randvoorwaarden die je goed op orde moet hebben om impact te maken of versnellen.

Door impact inzichtelijk te maken en organisaties te helpen de juiste duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, versnellen wij klanten met kennis, inzicht en handvatten om zelf op voort te bouwen.

Op deze pagina tref je een overzicht aan van actuele aanknopingspunten en diensten die helpen om jouw impact gedreven visie tast- em meetbaar te maken.

Impact-analyse

 • Impact-analyses
 • Life cycle analyse producten
 • Impact ontwikkelcyclus
 • Workshop – Impact versnellen

Missie en visie

 • Waardenkompas
 • Creatieve vormgeving
 • Mind-mapping
 • Why, How, What
 • Tekst en inhoudsontwikkeling
 • Circular marketing
 • Workshop – Waardenkompas

Waardecreatie

 • Circular business model canvas
 • Zichtbaarheid (marketing)
 • Kennisoverdracht
 • Sparringspartner / mentoring
 • Waardecreatie stake-holders
 • Start-up begeleiding
 • Workshop – Circular business modelling

Strategie

 • Sturing op impact KPI’s
 • Innovatie en impact strategie
 • Strategic Operational Excellence (S-OpEx)
 • Impact rapportage
 • Sustainable Development Goals
 • RTM (Route to market)
 • Workshop – Impact meten en valideren

Bekijk hier hoe wij onze impact diensten vertalen naar business cases. Circulaire transformatie is uiteindelijk het dieperliggend proces wat in vele vormen ontstaat.

Uiteindelijk kan ons team alle Circular Clarity programma onderdelen flexibel en geheel aan de uitdaging van de vraag aanpassen. Door onze hybride werkwijze ontstaat maatwerk. Geen geschrift in steen, maar een aanpasbaar raamwerk en fundament om op verder te bouwen. 

Omdat je impact maken ook moet kunnen verantwoorden, denkt Circular Clarity ook in proposities en externe mogelijkheden mee. Zo ontstaat natuurlijkerwijs de aansluiting op bijvoorbeeld de circulaire economie of andere wet- en regelgeving.

Dit kan zelfs leiden tot het betrekken van je gehele keten om samen impact nog verder te vergroten. Ook hier kunnen wij alles tot en met high-level structuur meetbaar maken. Alleen vergeten we nooit hoe groot ook een klein verschil maakt. Daarom brengen we iedere stap terug naar de kern van de organisatie: ‘de mensen’ die het verschil maken richting de toekomst.

Lees verder...

Omdat je impact maken ook moet kunnen verantwoorden, denkt Circular Clarity ook in proposities en externe mogelijkheden mee. Zo ontstaat natuurlijkerwijs de aansluiting op bijvoorbeeld de circulaire economie of andere wet- en regelgeving. Dit kan zelfs leiden tot het betrekken van je gehele keten om samen impact nog verder te vergroten. Ook hier kunnen wij alles tot en met high-level structuur meetbaar maken. Alleen vergeten we nooit hoe groot ook een klein verschil maakt.