Wij helpen jou een brug te bouwen richting echte impact thema’s

lees verder

Impact maken. Samen verbinden we puzzelstukjes in een veel groter geheel.

 

Bij Circular Clarity helpen we eerlijk en transparant de weg naar circulariteit uit te stippelen. Wij richten ons primair op het mkb. Ook adviseren we start-ups en schaalvergrotingen bij het aanpassen van hun business as usual-strategie. Wij staan klaar voor alle bedrijven, groepen en instanties die een positieve impact willen maken.

Helderheid doorbreekt complexiteit.

 

Onafhankelijk en betrouwbaar advies

Ondernemers die impact willen maken onderscheiden zich vaak doordat zij koploper willen zijn in het maken van belangrijke stappen richting de toekomst. Maar de praktijk leert dat een circulaire transformatie ook samengaat met het herdefiniëren van waarden en gedragsverandering – deze stap gaat samen met een onafhankelijk en betrouwbaar advies. Dat kunnen wij je geven.

Impact thema’s

Bovenal helpt Circular Clarity om vanuit een intrinsieke motivatie een brug te bouwen richting echte impact thema’s. Het grotere plaatje komt vanzelf in beeld wanneer je bereid bent om tijd, mensen en geld structureel anders in de delen. Wij laten je ervaren hoe je complexiteit kunt doorbreken, op weg naar nieuw leiderschap.

Impact meetbaar maken

We denken mee in proposities en rapportagevormen. Zo ontstaat natuurlijkerwijs een aansluiting op bijvoorbeeld de circulaire economie of andere wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan ben je goed voorbereid op de toekomst en sluit je onnodige risico’s uit. Uiteindelijk betrek je de hele keten bij het ondernemen, om samen je impact te vergroten. Ook hier kan Circular Clarity, in samenwerking met onze impact partners, zaken tot en met high-level structuur meetbaar maken.

 

Om een indruk te geven van hoe we jou kunnen helpen om impact te maken, geven we hier een beknopt overzicht van onze diensten.

 

Analyses

Het in kaart brengen van uitdagingen, prioriteiten en aspecten rondom procesverbetering.

 

 • 5 stappenplan
 • Impact aandachtsgebieden
 • GAP analyses
 • Stake-holder belangen
 • Life cycle analyses
 • Ontwikkelcycli
 • C-level verbinding
 • Circulair transformatieadvies
 • Workshops – Bewustzijn

Missie en visie

Positieve impact maken en de échte essentie en waarden centraal stellen in alles wat je doet.

 

 • Waardenkompas
 • Waarden eigenaarschap
 • Creatieve vormgeving
 • Mind-mapping
 • Why, How, What + implementatie
 • Tekst en inhoudsontwikkeling
 • Circulaire strategie ontwikkeling
 • Workshops – Circulaire transitie

Waardecreatie

De juiste balans tussen financiële, ecologische en sociale waarden staan centraal.

 

 • Impact Acceleratie Methode (I AM)
 • Waardenproposities en canva
 • Circulaire business modellen
 • Interactief Circular Business Model Canvas (i-CBM)
 • Zichtbaarheid (impact branding)
 • Kennisversnelling
 • Sparringspartner / mentoring
 • Herdefinitie waardenstromen
 • Start-up & scale-up begeleiding
 • Workshop – Circulaire strategie

Strategie

Samen maken we een goed plan en verbinden de puzzelstukjes die er zijn met wat nog ontbreekt.

 

 • Sturen op impact KPI’s
 • KPI’s verbinden met Waarden Indicatoren (KVI’s)
 • Innovatie-labs
 • Strategic Operational Excellence (SOpEx)
 • Integrale impact rapportages
 • Sustainable Development Goals
 • Goals and metrics
 • SDG strategie
 • Workshop – Circulaire evolutie

"Every act of kindness sparks another..."

— Inspired by Lucy Ghazal

lees verder

Duurzame ontwikkeldoelen van de VN

Om niet te verdwalen in de vele issues rond deze impact thema’s, werken we bij Circular Clarity – net als vele anderen – met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze doelen bieden een kapstok om de impact thema’s te koppelen aan grotere doelen, zoals goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie.

Bekijk hoe wij onze SDG impact hebben ingericht.