Je persoonlijke duurzaamheidsscore

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 15 december 2022

Heb jij de term ESG al eens voorbij zien komen? ESG staat voor Environmental Social Governance en wordt vaak uitgedrukt in een getal, percentage of letter voor de mate waarin een bedrijf duurzaam en verantwoord onderneemt. Het houdt in dat factoren als energiever- en gebruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid en welzijn van alles wat leeft, veiligheid en goed ondernemingsbestuur en cultuur integraal deel uitmaakt van het functioneren van een onderneming.

In de kern gaat het om inzicht krijgen in de risico’s van bedrijven en wat essentieel is naar de toekomst en hoe goed dit geborgd wordt op directie en management niveau en of continue verbeteren in de kern van de organisatie werkt. Maar die kunnen dat niet alleen en kijken nadrukkelijk naar de medewerkers om dit samen te doen. Dan komt altijd de vraag of er interesse is en hoe toegewijd medewerkers zijn. Zoals bedrijven een ESG score kunnen hebben kan jij dat natuurlijk ook persoonlijk hebben. Een score kan van cruciaal belang zijn om te helpen bij het kiezen of samenwerken met mensen die innovatief zijn en zich inzetten voor milieu-, sociale en bestuurlijke aangelegenheden. Hoe goed begrijpt de medewerker die jij in dienst hebt of wilt nemen klimaatkwesties, broeikasgasemissies, groene energie, sociale gelijkheid en hoe deze zich verhouden tot de financiële prestaties van een bedrijf en de impact die wordt gemaakt?

Hier zijn enkele van de zaken waarmee bedrijven rekening kunnen houden bij het inzicht krijgen in een persoonlijke duurzaamheidsscore : 

Energiekeuzes 

Wat voor soort energie gebruikt medewerker? Als hij/zij thuis en bij andere activiteiten fossiele brandstoffen gebruikt, zal de persoonlijke ESG-score vrij laag zijn. Mensen die echter gebruik maken van schone energiekeuzes, zoals zonne-energie en windenergie, kunnen hun score helpen opkrikken.
Hoe bewust gaat een medewerker om met verbruik? Worden alleen ruimtes verwarmt waar ook daadwerkelijk iemand is of hebben alle ruimtes LED verlichting?

Vervoer gewoonten  

De vervoersgewoonten van een medewerker komen ook van pas om te bepalen hoe duurzaam zijn/haar leven is. Je kunt bijvoorbeeld bepalen of de persoon dagelijks van en naar het werk reist met een eigen auto, fiets of met openbare middelen. Hoe zit het met weekendreizen? Reist de persoon in kwestie vaak naar het buitenland of maakt hij/zij vooral tochten naar lokale bestemmingen? 

Financieel en keuze van een bank

Een belangrijke keuze is bij welk bank zit je? Veelal blijven we als gewoonte bij de bank waar we al jaren zitten zonder te weten welke impact de bank maakt met jou geld. Een hulpmiddel hiervoor is Home | Eerlijke Geldwijzer.

De investeringen van een persoon kunnen ook helpen om zijn ESG-score in kaart te brengen. Als hij bij zijn investeringen de nadruk legt op duurzaamheid, betekent dit dat alleen duurzame ondernemingen of activa in aanmerking komen. Sommigen zullen je zelfs vertellen hoe ze de bedrijven waarin ze geïnteresseerd zijn, hebben beoordeeld om er zeker van te zijn dat ze zich inzetten voor duurzaamheid. In zo’n situatie zal de persoonlijke ESG-score vrij hoog zijn. 

Mensen die echter beleggen in bedrijven met besmette namen, misschien met meerdere rechtszaken voor wanpraktijken zoals het vervuilen van het milieu, moeten een lage score krijgen. Het is een indicator dat ze zich niet op duurzaamheid richten en alleen geïnteresseerd zijn in geldelijk rendement. 

Koolstofvoetafdruk

De koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen (BKG) die het resultaat is van iemands activiteiten. Dit vereist een zorgvuldige analyse van de verschillende bronnen van deze uitstoot. Dit houdt in dat je veel informatie moet verzamelen over de handelingen van de persoon, van koken tot transport, om de totale hoeveelheid broeikasgassen te bepalen die in een bepaalde periode wordt uitgestoten. Waar mogelijk moet je zelfs rekening houden met de emissies die indirect vrijkomen, of Scope 3 broeikasgassen. 

Dit zijn slechts een paar van de items die je zou kunnen opnemen, maar de lijst kan langer zijn. Misschien wil je de persoonlijke recyclinggewoonten, duurzame kledingkeuzes, ethische aankoop van koopwaar en persoonlijke bijdragen om het welzijn van anderen te helpen verbeteren, vermelden.

Ik schrijf die niet zodat de werkgever zich gaat bemoeien met hoe de werknemer in haar/zijn privé omgeving en tijd omgaat met duurzaamheid maar als startpunt om met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen naar de toekomst. Alleen met elkaar gaan we dat voor elkaar krijgen. Het bedrijf, de werkgever, kan bijvoorbeeld aan de hand van workshops en trainingen inzicht geven in hoe en welke acties je kan starten in je eigen omgeving.

Meer artikelen…