Mens centraal in Circulaire economie

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 23 februari 2021

Als een mens economisch kan sturen, dan kan een mens ook zeker eco-logisch sturen… 

Met lineair doelen we op ‘maken-nemen-afval (Make-Take-Waste)’ zoals de Ellen McArthur foundation terecht stelt. En een Circulair model is regeneratief en geeft dus waarde terug om te herstellen.

Als we maken, nemen en afval nu eens betrekken op de mens.

Ik maak een persoon wie ik denk te willen zijn om economisch sterk te zijn (fake it till you make it) maar vergeet in dat proces mezelf te zijn. Over de jaren heen verliezen we onze basis; op zoek naar iets wat er mogelijk helemaal niet is.

Ik neem in dat proces meer dan ik geef en daardoor bouw ik geen echte relaties op of enkel relaties die op economisch gewin uit zijn. En dus accepteer ik ook meer willen nemen dan geven, bijvoorbeeld in de natuur of sociale situaties. 

Zonder dat we het in de gaten hebben, groeit een soort gat in de kern van wie we zijn. Als gevolg ontstaat er ook afval. Als ik als mens te veel consumeer, dan ontstaat er product afval. En als ik te veel neem zonder te geven op basis van een ego-economisch gedreven reis door het leven, dan brand ik uit. De kunst zit hem in balans. Teruggeven. Weten wanneer je moet stoppen. Leren wanneer je genoeg hebt: de wetten van de natuur geven een prachtige voorbeelden. Het ego negeert de urgente signalen van nood. Wellicht is een circulaire economie juiste daarom een mens gedreven systeem: niet anders dan de lineaire economie. Maar wij mensen zijn tot dusver nog niet gewezen op het feit wij primair zelf ook Circulair zijn. Balen als je meer komt halen. Fantastisch als je voelt dat het tijd is om een andere weg te kiezen…

Als je de economie Circulair wilt begrijpen, kijk dan naar de natuur. Net zoals je naar je lichaam luistert als je niet lekker bent: van nature uit zijn er al zo veel antwoorden om te ontdekken. Alles is er al. Maar luisteren we eigenlijk wel? Of gooien we er nog een pil in of staan we stoer te doen dat ziek zijn voor watjes is. Wacht maar. En niet om vingers te wijzen, maar om de eenvoud van Circulair aan te stippen. Als we beter leren luisteren, dan komen de oplossingen vanzelf bovendrijven.

Een ander perspectief

 

 

 

 

 

 

Wellicht is de circulaire mens ook te vergelijken met creativiteit in business. Een bankier ziet creativiteit als iemand die tegen een scherp tarief helpt om de brochure voor een nieuwe product te vormen.

De grafisch ontwerper ziet de brochure als werk, maar ook als een stuk vrijheid en ontwerpt liever vrij werk. Maar ook leuk om die bank een dikke rekening te sturen.

De evolutie is dat de ontwerper de kennis heeft om de complexiteit van de bankier te communiceren in een plaatje wat in eenvoud zegt wat we doen. Als alle werelden samenkomen, geeft de bankier te kennen de ontwerper nodig te hebben. Spreekt de ontwerper zijn mening over bankieren uit. En gaan bankier en ontwerper samen op zoek naar nieuwe producten waar ze beide achter staan. De bankier vanuit economisch perspectief. De ontwerper vanuit grafisch perspectief van eenvoud.

  1. Wat ontbreekt in dit gezelschap om de nieuwe diensten van de bank Circulair te ontwerpen?

Neem als uitgangspunt om een gedachte te vormen dat circulaire mensen die in balans met natuur en sociale zaken leven, het voor het zeggen hebben. We noemen hen gemakshalve de volgende generatie.

Een mens kan overal een waardevolle rol vervullen. Technologie is fantastisch om mensen nog verder te versnellen. Maar terwijl we roepen “kijk mij met die innovatie eens gaan” is het opletten geblazen dat de innovatie niet de noodzaak voor het mensenlijk bestaan voorbij zal gaan.

De circulaire vraag

Welke waarde en talent siert jou als mens en hoe breng je dat tot uiting thuis en op je werk? 

 

Meer artikelen…