Positieve impact maken met tijd

Marco Rog en Arjan van Jaaren,
oprichters van Circular Clarity

De waarde van tijd

In onze video ‘maak impact met tijd’ laten we je ervaren hoe onze gesprekken met ondernemers vaak draaien om de factor tijd. Want als je echt positieve impact wilt maken, moet je daar wel de tijd voor nemen. Dat is iets wat vanuit het bedrijfsleven nog weleens als lastig wordt ervaren.

Tegelijk krijgen we enorm positieve reacties van ondernemers als we hen aanspreken op het maken van bewuste keuzes. Ze leren inzien dat het waarde toevoegt wanneer jij en je mensen tijd vrijmaken om los te komen van de waan van alledag. De tijd is rijp om de waarde van tijd te herijken.

Van gebrek aan tijd naar tijdswinst

Maar hoe doe je zoiets? Want we leven juist in een tijd waarin er geen tijd lijkt te zijn. Alles moet sneller, meer en groter. Het punt is: door alleen maar achter winst aan te jagen, verbranden we belangrijke tijd waarmee we ook positieve impact kunnen maken.

Hard rennen is geen garantie voor een betere toekomst. Urgente vraagstukken zoals klimaatverandering en inclusie vragen juist om het herindelen van tijd. Daar is een fundamentele verandering voor nodig, en die komt van binnenuit. Laten we momenten van rust en verbinding creëren.

De waardevolle tijd die deze transitie oplevert, vertaalt zich in het welzijn van jezelf, je mensen en dus ook je bedrijf. Circular Clarity helpt je graag die bijzondere reis te maken.

Productie: in samenwerking met Martijn Krijtenburg
Tekstredactie: Manon Laterveer- de Beer

Samen met ons team zetten we onze tijd in om positieve impact te maken.

Van tijdswinst naar welzijn

De tool die wij ondernemers aanreiken om de stap naar waardegedreven tijdwinst te maken is het waardenkompas. Hiermee helpen wij richting aan hun positieve impact te geven, onder andere afgestemd op tijd. Ook gebruik je het waardenkompas in de besluitvorming.

Alles draait om de vraag hoe je vanuit welke kernwaarden oude patronen kunt loslaten zodat hier waardevolle tijd voor in de plaats komt.

Samen tijd maken

Als je later in je leven terugkijkt, wat zou je dan willen zien? Dat je kansen hebt laten schieten en denkt: ‘had ik maar…’? Of dat je bewuste keuzes hebt gemaakt, verbonden aan positieve doelen, het verbeteren van welzijn of andere waardevolle indicatoren?

Laten we samen de tijd maken om die positieve twist te geven aan je bedrijf. Te beginnen met het heroverwegen van de factor tijd. Wij staan voor je klaar!

“Zo is het leven; je leeft het voorwaarts, maar begrijpt het pas achteraf…”