Wanneer je op een kruispunt in je leven de juiste mensen tegenkomt, kunnen mooie dingen gebeuren.

lees verder

ONS VERHAAL

Vertrouwen als basis

Wanneer je op een kruispunt in je leven de juiste mensen tegenkomt, kunnen mooie dingen gebeuren. Na jarenlange ervaring in het zakenleven waren Arjan van Jaaren en Marco Rog beiden op zoek naar hoe zij echte waarden konden toevoegen aan hun werk. Om daarmee balans te creëren in het leven van zichzelf en hun omgeving.

De één uitermate creatief, de ander operationeel sterk, vullen Arjan en Marco elkaar op organische wijze aan. Hun missie: ondernemers helpen de wereld een stukje beter te maken en daarbij de onderneming en mensen effectieve ondersteuning bieden. Een openhartig gesprek met de drijvende krachten achter Circular Clarity.

Door waarden gedreven

Het was voor allebei het gevoel van gevangen zitten in een systeem, dat hen in beweging bracht. Arjan werkte in de wereld van het vastgoed, Marco bekleedde diverse managementfuncties voor uiteenlopende commerciële bedrijven. ‘Ik heb altijd de noodzaak gevoeld om andere mensen te helpen’, zegt Arjan. ‘En in mijn gesprekken met ondernemers kwam ik erachter dat ook veel van hen de wereld een stukje beter willen maken.

Maar als ik dan vroeg hoe ze dat doen, liep het vaak vast. Niemand heeft een idee hoe zoiets in de bedrijfsvoering valt te realiseren.’ Bij Marco begon het te schuren toen hij merkte dat hij steeds meer onvrede voelde over zijn werk. ‘Ik maakte lange dagen en reisde veel. Er was gewoon geen tijd om erover na te denken of het misschien ook anders kon. Ik was met handen en voeten gebonden. Daar wilde ik een punt achter zetten.’

Arjan van Jaaren
Fotografie: Karam Ghazzi

Oude economie

Het vastlopen in de oude economie, zoals Arjan het verwoordt, komt volgens hem omdat hij lastige vragen durft te stellen. ‘Mensen zijn gericht op de scherpste prijs. Dan vraag ik: waarom? Om voldoende marge te kunnen maken? Waar gebruik je die dan voor?’ Als hij vervolgens voorstelde om samen te onderzoeken hoe met die middelen iets goeds is te doen, bleek dat de mensen geen kant op kunnen. Het struikelblok in het huidige systeem is dat waarde heel eenzijdig wordt gewogen, denkt Arjan. ‘Het gaat altijd over geld. Dat was ik beu.’ Waar Arjan en Marco beiden in terechtkwamen, was een zoektocht naar nieuwe waarden. Dat deden ze elk op hun eigen manier.

Bij Marco hielpen bijvoorbeeld zijn kinderen – destijds pubers – door aan de eettafel kritische gesprekken te voeren. Zoals: waarom eten we eigenlijk elke dag vlees? Zijn dochter introduceerde het begrip betekeniseconomie. En Marco begon te lezen. ‘Toen ik vervolgens mijn eigen bedrijf ging opzetten, wilde ik daarmee een andere richting inslaan. Bruggen bouwen waarmee mensen een stukje resultaatverbetering kunnen doorvoeren om toekomstbestendig te zijn. Daarmee schep je de kans om stappen te maken richting duurzaamheid. Maar toch miste er nog iets in mijn aanpak.’

Aan de slag met echte waarden

Vrijwel gelijktijdig startte ook Arjan met zijn innerlijke reis. Hierin werd hij bijgestaan door iemand die hem enorm inspireerde. ‘Qua werk had ik een dieptepunt bereikt. Ik wist niet meer waarvoor ik het deed. Ik was heel hard aan het lopen. Maar waar naartoe, geen idee. Lichamelijk en emotioneel zat ik erdoorheen. Toen leerde ik inzien wat de drijfveren van mensen kunnen zijn, inclusief die van mezelf.

Dat was best pittig. De spiegel die me werd voorgehouden toonde waar ik mee bezig was geweest, de afgelopen jaren. Ik moest echt door mijn ego worden heen gedrukt. Als een Enorm Groot Obstakel.’ Arjan voerde veel diepgaande gesprekken. Over waar menselijke waarden vandaan komen, zonder er een label aan te willen hangen. Zo ontdekte hij dat wanneer je met echte waarden aan de slag wilt, je iemand moet helpen om vanuit zijn eigen kracht, zijn eigen identiteit, sterk te worden.

Marco Rog
Fotografie: Eveline Rog

Creatief en operationeel

Op het moment dat Arjan en Marco met elkaar in contact kwamen, was er meteen een klik. Ze besloten te gaan samenwerken. Marco: ‘Het voelde als een natuurlijk vervolg op waar ik al mee bezig was. Structuur aanbrengen, werken met modellen en operationeel bezig zijn, dat kun je gerust aan mij overlaten. Maar in het creatief vormgeven hiervan ging het mank.’ Hierin vond hij Arjan, om samen die kloof te overbruggen van oud naar nieuw. Omdat ze allebei de urgentie voelen ondernemers te helpen in het doorvoeren van veranderingen die nodig zijn voor de toekomst van onze planeet. En dan ook nog heel concreet en meetbaar.

Arjan verwoordt hun partnerschap heel beeldend. ‘Het is alsof ik niet langer op één been loop, maar word omringd door een organisme dat steeds zegt: “denk hier eens over na”. Marco voedt mij met de juiste informatie, en laat me in mijn waarde. Mijn creativiteit kan stromen, waardoor ik in een enorme leercurve zit. Dat heb ik in alle voorgaande jaren van ondernemerschap nooit eerder zo ervaren.’ Wat was er gebeurd als ze elkaar niet waren tegengekomen? Marco vindt dat best een confronterende vraag. ‘Misschien had ik dan wel weer in loondienst moeten gaan. Maar die twijfel is gelukkig voorbij. Waar ik vroeger toewerkte naar mijn pensioengerechtigde leeftijd, denk ik daar nu helemaal niet meer over na. Met Circular Clarity heb ik iets gevonden waarmee ik wil bijdragen aan noodzakelijke veranderingen in de wereld.’

Circulair ondernemen

Het klinkt allemaal best groot, wat Arjan en Marco voor ogen hebben. Toch hebben zij focus aangebracht in de manier waarop zij zich inzetten voor de circulaire economie, zo blijkt als je hierop doorvraagt. Om te beginnen: wat verstaan zij precies onder circulair ondernemen? ‘Het gaat erom dat wat we gebruiken, we ook weer op een verantwoorde manier teruggeven’, legt Arjan uit. ‘Dan heb je het over balans. Het vermogen om voorbij het financiële gewin te kijken, naar de waarden die je centraal stelt in je business. En dat je daarover transparant communiceert.

Vroeger was ik constant bezig met het verdedigen van belangen. Maar als je impact wilt maken, red je het daar niet mee.’ Wat die impact betreft, schetst Marco duidelijke perspectieven. ‘Aan de ene kant gaat het om de economische aspecten van je bedrijf. Maar je moet ook kijken naar wat je wilt bereiken op sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. De winst gedreven bedrijven waar ik vroeger voor werkte, zijn gericht op het vergroten van efficiency. Ik vond het een grote uitdaging de mensen hier zoveel mogelijk op in te zetten. Totdat ik me ging afvragen of dit wel de juiste weg was. Natuurlijk is efficiënt werken een groot goed. Maar het gaat om de mate waarin. Nu zie ik hoe belangrijk het is om een holistische kijk te hebben. Je af te vragen wat jouw bijdrage is aan het grote geheel. Want alles staat met elkaar in verband. Zodra je die dynamiek begrijpt, ga je ook inzien dat je keuzes kunt maken.’

Impact maken

Waar Arjan en Marco ondernemers bij willen helpen, is op een praktische en haalbare manier impact maken. Zij zien Circular Clarity niet als koploper in transitiemanagement, de betekeniseconomie, of andere initiatieven die aantonen in welke mate de noodzakelijke omslag bij mensen leeft. Terwijl de twee ondernemers zich constant op de hoogte blijven stellen van de meest recente ontwikkelingen, doen zij voor hun opdrachtgevers pas op de plaats. ‘Ik heb jarenlang in veranderingsmanagement gezeten’, zegt Marco. ‘Daarom weet ik hoe belangrijk het is achterom te kijken en te vragen: “wie gaat er met ons mee?” Verandering kun je niet in één keer voor elkaar krijgen. Je hebt altijd met tegenkrachten te maken. Vaak wordt gedacht vanuit: het verliezen van. Terwijl je ook kunt kijken naar de kansen. Wij willen helpen die stap te zetten, onder meer door mensen met elkaar te verbinden. Dat vind ik mooi.’ Vertaald naar wat dit betekent voor ondernemers die met Circular Clarity aan de slag gaan, vindt Arjan dat circulair ondernemen op alle vlakken waarde toevoegt.

Financiële indicatoren tellen ook zeker mee, want de bedrijfsvoering moet op dat vlak uiteraard gezond zijn. ‘Wanneer je alles afpelt tot de kern, kom je daar waar het werkelijk om draait. De impact strategie die je vanuit die kern ontwikkelt, staat als een huis. Als iets wat daadwerkelijk aangeeft waar je als bedrijf voor staat.’Succes opnieuw definiëren.

Succesvol

Dat de knop om betekenis toe te voegen bij Arjan en Marco is ingedrukt, heeft voor beiden ertoe geleid dat ze zich op een andere manier zijn gaan verhouden tot succes. Alle twee schieten ze in de lach bij de vraag hoe zij succes definiëren. Alsof zij deze ballast van een wankelende wereldorde ver achter zich hebben gelaten. ‘Het draait in elk geval niet meer om geld’, zegt Arjan. ‘Voor mij betekent succes dat ik tijd heb om de balans voor mezelf te bewaken. Dat ik kan kijken wat ik nodig heb om effectief te zijn, ook al is dat misschien het nemen van een ijsbad. Het draait niet zozeer om productiviteit, zoals vroeger. Van groot belang is dat ons gedachtegoed ook door anderen wordt gezien.’ Marco vult aan: ‘Mijn levenshouding is dat ik hier voor een reden ben. Het gaat er niet alleen om dat je jezelf onderhoudt, maar dat je ook anderen helpt. Dus wanneer zijn we wat mij betreft succesvol met Circular Clarity? Als we ondernemers helpen impact te maken en daar mooie feedback op krijgen. En wanneer mijn thuisfront zegt: oké Marco, je hebt het voor elkaar.’

Ethisch leiderschap

Waarde centraal stellen om daarmee het verschil te maken, met het oog op een betere wereld. Zo kun je het werk van Arjan en Marco misschien wel het beste samenvatten. Wat is daar primair voor nodig? ‘Een nieuwe vorm van leiderschap’, denkt Arjan. Waarbij hij de kritische vragen die hij van nature stelt, niet langer uit de weg hoeft te gaan. Sterker nog, hij zet ze in voor een belangrijk doel van Circular Clarity: sneller komen tot het definiëren van de waarden waarvoor je wilt staan. ‘In de oude economie wordt vaak gezwegen zodra je voelt dat iets niet goed zit. Over verborgen belangen spreek je niet. Op zo’n moment zegt ethisch leiderschap: wij doen geen zaken met elkaar, totdat we de problemen transparant kunnen benoemen.

In relatie tot circulair ondernemen betekent dit dat we de gebruikelijke manier van zakendoen ondersteboven keren. We kijken eerst naar de behoefte, wie daaraan kunnen bijdragen en hoe je samen tot een werkend model kunt komen. In plaats van eerst geld als waarde toe te voegen en daarna te kijken wat nog mogelijk is. Je moet eigenlijk constant omdenken, wil je echt toonaangevend impact kunnen maken.’

Tekst: Manon Laterveer-de Beer – Blue Imprint