Doelen om kerngericht naar toe te werken

Circulair ondernemen en je bedrijf toekomstbestendig en wendbaar doorontwikkelen, begint met de intrinsieke overtuiging dat je als mens en bedrijf een bijdrage aan een betere toekomst wilt leveren.

Vanuit deze kerngedachte onstaat het inzicht dat kwalitatieve groei en positieve impact maken, een fundamentele verandering vereist. Omdat we gewend zijn om groei en verandering aan meetbare doelen te koppelen, is het programma van Circular Clarity ingericht om niet alleen problemen bloot te leggen en kansen te identificeren; maar specifiek om concrete, meetbare en realistische stuurpunten inzichtelijk te maken.

Zo kunnen er sttrategische keuzes genomen worden om met nieuwe KPI’s te sturen op circulaire waardes. Van kwantitatieve naar kwalitatieve groei. Welzijn centraal voor mensen (HR). Tijd besparen door in complexiteit tot eenvoud terug te brengen. Producten verduurzamen door levencycli circulair te (her)ontwerpen. Cultuur veranderen. Missie en visie definiëren. Leerdoelen koppelen aan innovatie. En om de uiteindelijke transitie van business-as-usual naar een nieuw model te begeleiden in overzichtelijke stappen. Er zijn uitdagingen genoeg hedendag.

Dit noemen wij een Circulaire transitie en doen wij vanuit een nieuw economisch perspectief; dus geheel gericht om het fundament van onze klanten zelfstandig te verduurzamen en versterken.

Circulariteit zet in beweging

Lineair werken leidt uiteindelijk tot stilstand. Circulair denken betekent dat in het nu altijd de toekomst wordt meegewogen, waardoor alles in beweging blijft. In een Circulaire economie gaat het vooral om de transitie van een ‘Make-Take-Waste’ aanpak naar een regeneratieve manier van ontwikkelen om een betere balans tussen mens en aarde tot stand te brengen.

Bij Circular Clarity doen we niet anders; onze modellen, ideeën en toepassingen kunnen eindeloos worden ingezet om op voort te bouwen. Wij helpen onze klanten om de juiste data en KPI’s te definiëren om de voordelen van Circulair denken en doen om te zetten in concrete en tastbare doelen. Vanuit een nul meting gaan wij concreet aan de slag.
 
Kennis doorgeven is Circulair omdat volgende generaties voortbouwen op onze  bouwstenen. Als deze bouwstenen ook bijdragen aan het creëren van een duurzame toekomst, dan maken we samen met onze klanten het verschil.

Duurzaamheid zorgt voor balans

Een evenwicht tussen welvaart en welzijn, met een bijdrage aan een gezonde aarde. Circular Clarity helpt bedrijven om voorop te lopen door de balans te zoeken tussen ecologie, economie en sociale belangen. Huidige generaties hebben daar baat bij, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat betekent voor ons duurzaamheid.
 
Duurzaamheid start bij het in kaart brengen van de waardeketen. Alles terugbrengen tot de bron en opnieuw duurzaam opbouwen en meten.

MVO stelt de mens centraal

Mensen in staat stellen om intrinsieke waarde toe te voegen. Dat betekent voor Circular Clarity maatschappelijk verantwoord ondernemen. We geven daar handen en voeten aan door onze missie en visie integraal te verbinden met onze bedrijfsstrategie en dragen dit naar de klant uit. Bij elke bedrijfsbeslissing overwegen we de verschillende stakeholdersbelangen: die van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 
Wij geven als bedrijf het goede voorbeeld door 5% van onze winst terug te laten vloeien in Stichting Toekomstgericht Nederland. Vanuit de Stichting richten wij ons op educatie, zodat ‘Helderheid in circulair ondernemen’ en het toepassen van intrinsieke waarde ook bij de volgende generatie aansluiting krijgt.

De transitie van oud naar nieuw

Wij dromen van een wereld waarin duurzaamheid zorgt voor balans. Een balans tussen mens en omgeving, met de mens centraal. De mens, die in wezen circulair is. Die voortbouwt op wat vorige generaties brachten, en op zijn beurt een eigen nalatenschap creëert.

Bij Circular Clarity willen we onze diepgaande kennis rondom Circulariteit inzetten om met het versnelt overbrengen van kennis en helpen van ondernemers om een duurzame weg te vinden, Nederland een stukje beter te maken voor toekomstige generaties. 
 
Om deze reis naar circulariteit te optimaliseren, investeert Circular Clarity in het doorgronden van zo veel mogelijk ontwikkelingen en programma’s rondom Circulair Ondernemen en duurzaamheid. Vanuit deze visie ontwikkelen wij een strategie waarbij we de mens centraal blijven stellen. Constant in beweging om de kern van duurzame ontwikkelingen op eenvoudige manier bij onze klanten te introduceren. De essentie is de kern van waarde weten te hereleiden tot strategie. Met deze visie weten wij onze klanten echt te versterken.

Over hoe we onze doelen willen bereiken, zijn we transparant.
Vanuit circulaire stuurpunten formuleren we duurzame ijkpunten waarop we ondernemingen helpen om toekomstgericht te kunnen doorontwikkelen. Omdat wij zelf de transitie vaker hebben meegemaakt en zelf hebben doorleefd, zowel vanuit directie posities als vanuit het ondernemerschap; kunnen wij ook hier snel doorgronden welke essentiële onze klanten echt verder helpt. 

Kerngericht sturen op circulaire waardes en toekomstgerichte doelen

Circular Clarity definieert Circulaire stuurpunten op basis van een continu doorlopend leerproces en diepgaand onderzoek naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van Circulariteit, Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Afhankelijk van het doel, de nulmeting en capaciteit van Mens, Tijd en Middelen, brengen wij de juiste hoeveelheid kennis binnen om een onderneming te versnellen.

01

%

Kwalitatieve groei

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Klanten en leveranciers die uiteindelijk geen waarde toevoegen gaan inruilen voor klanten waar positieve impact wel centraal staat. En strategisch gezien kijken naar de mogelijkheden om nieuwe proposities en samenwerkingen tot stand te brengen op basis van circulaire waardes.

02

%

Tijdsbesparing

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Vooral het visualiseren van ideeën en doorbreken van complexiteit door een goede beheersing van kennis, bespaart veel tijd. Circulair betekent in deze om de tijd die we besparen te gaan investeren in de kern (Missie en Visie) van het bedrijf. Niet los investeren in een goed doel, maar echt eigen ecologische en sociale doelen stellen en hier aan bijdragen met tijd die anders verloren gaat.

03

%

Welzijn

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Welzijn centraal. Als mensen echt vanuit intrinsieke waardes kunnen bijdragen aan de missie en visie van een bedrijf en hierin voldoende mogelijkheden krijgen om welzijn te stimuleren, dan ontstaat een welzijnsmodel. Dit heeft positieve invloed op gedrag en productiviteit.

Emotionele intelligentie is een nieuw onderdeel waar veel bedrijven mee te maken gaan krijgen. Simpelweg omdat mensen onder steeds meer druk komen te staan. Met impulsen moeten leren omgaan. Zelf een filter voor informatie moeten zijn. En een enorme verantwoordelijkheid dragen in een maatschappij die constant stuurt op snelheid.

04

%

Innovatie

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Circulariteit, duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen vloeit voort uit tal van innovaties. Zodra een ondernemer een duidelijke Missie en Visie heeft vormgegeven, kan de connectie met externe innovaties worden gemaakt. Vanuit innovatiekracht ontstaan nieuwe ideeën en mogelijkheden.

05

%

Leerproces

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Circulair ondernemen is een continu leerproces dat je overal mee naartoe neemt. Geen baan van negen tot vijf, maar de ontwikkeling van jou als uniek individu. Het is een bijzonder krachtig middel om een gedachtegoed na te laten. Welk gedachtegoed dit is, bepaal jij. We nodigen je uit om te ontdekken hoe jij circulariteit in je werk en leven centraal kunt stellen.

Leren binnen een organisatie kan op innovatieve manieren verbonden worden met stake-holders en andere belanghebbende. Er is immers een overvloed aan kennis om te delen. Maar kennis kun je enkel en alleen goed toepassen wanneer een leerproces goed aansluit op de Missie en Visie van een bedrijf. En niet alleen de projectmatige uitdagingen waarvoor mensen veel leren, maar feitelijk geen kennis achterlaten of overbrengen.

06

%

Impact beleid

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Welke koers ga je volgen? En welk impact beleid is hiervoor zowel intern als extern nodig. En als er investeringen moeten worden gedaan, waarom? En hoe kan een Impact beleid ervoor zorgen dat alle stuurpunten goed in balans zijn met het type bedrijf en de mensen die het bedrijf voortbrengen.

07

%

Circulariteit

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Welke Circulaire elementen kan een bedrijf aanpakken. Veranderen. Ontwerpen of herontwerpen en hoe verhoud een bedrijf zich tot de Circulaire economie? Het zijn belangrijke vragen om op eenvoudige wijze te begrijpen met oog op Nederland wat in 2050 geheel Circulair wil zijn.

08

%

MVO

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vooral te herleiden naar de sociale doelen waar een bedrijf en haar mensen voor staan en aan bijdragen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld haar sociale bijdragen goed meten met een SDG (Sustainable Development Goal) strategie. Meetbaar door met onderliggende GRI KPI’s aan de slag te gaan. Of door een eigenzinnige transparante strategie te bedenken waarmee de sociale bijdrage van een bedrijf vertaald naar een nieuwe richting en positieve impact.

09

%

Systeemdenken

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Inhoudelijke toelichting

10

%

Generatiedenken

 • Business as usual 50% 50%
 • Circulaire waardes 100% 100%
Verdieping

Inhoudelijke toelichting

Connectie maken?

Locatie: Nederland

E-mail: info@circularclarity.org

Video – Teams | Zoom | Skype: Op afspraak