SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 10 juni 2021

Tags: duurzaam | sdg | sdg12

Meer met minder. Dat is waar ik aan denk als we het over SDG 12 hebben. Wij zijn op veel vlakken te ver doorgeschoten en staan ver van een verantwoorde consumptie en productie dat dit doel van ons vraagt. Ons doel is om een groene (duurzame) levensstijl na te streven en de hele keten bewust te maken van de problemen en uitdagingen en ze te laten meehelpen bij de oplossingen. Daarom delen wij kennis over mindset, gedrag en circulariteit om zo de transitie naar een circulaire economie in 2050 te helpen versnellen. Want dat is het begin naar een verantwoorde consumptie en productie.

Door het CBS wordt er ieder jaar de Monitor Brede Welvaart gepubliceerd waarin de stand van zaken, de trend in Nederland en de positie van Nederland in de EU per SDG doel is beschreven aan de hand van een aantal indicatoren. Ga naar https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2020/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-context/ en scroll naar SDG 12 waar je ziet dat de focus is op de transitie naar een circulaire economie.

Duurzaamheid zorgt voor balans

Een evenwicht tussen welvaart en welzijn, met een bijdrage aan een gezonde aarde. Circulair denken helpt ons om voorop te lopen door de balans te zoeken tussen ecologie, economie en sociale belangen. Huidige generaties hebben daar baat bij, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat betekent voor ons duurzaamheid.

Wij kijken bij de keuze voor iedere partner en leverancier in ons ecosysteem naar de mate van transparantie in communicatie.

Onze impact

  • Marco maakt deel uit van de Nederlandse normcommissie (NEN) ‘Circulaire economie’. Als expert is hij betrokken bij ISO/TC 323 Werkgroep 2 ‘Circular business models’ en Werkgroep 3 ‘Measuring circularity’
  • Spullen kopen we zoveel mogelijk gerecycled, duurzaam geproduceerd of bij een sociaal ondernemer
  • Voor financiële diensten gebruiken we TRIODOS als bank
  • We werken zoveel mogelijk digitaal en vrijwel volledig papierloos en printen alleen als het echt niet anders kan
  • In 2021 doorlopen wij de EMF Circulytics 2.0 beoordeling met als doel om minimaal een B rating te krijgen

Wil je meer weten over de SDG’s en hoe wij met onze workshops en het programma ondernemers helpen om een goede integrale SDG strategie op te zetten? Lees dan hier verder.

Meer artikelen…