SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 6 mei 2021

Als je kijkt naar hoe planten hun afvalstoffen recyclen naar voedingsstoffen voor andere planten dan is dat een inspiratie voor de circulaire economie. In plaats van het lineaire model van Make – Use -Dispose te volgen upgraden wij naar een circulaire van de verschillende R’s als Refuse – Refurbish – Re-use – Recycle. Het circulaire denken krijgt nu in 2021 steeds meer stevige wortels in onze samenleving en ontwikkeld zich snel verder, ook binnen bedrijven.

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, componenten en producten zo min mogelijk hun waarde verliezen, hernieuwbaar energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Dit is de definitie die veel mensen kennen. Maar we kunnen een verdere verdieping aanbrengen voor organisaties. Waarom worden menselijke ideeën en ervaringen niet gerecycled als grondstoffen voor meer verrijkte ideeën en ervaringen? Waarom bouwen we niet aan circulaire teams die hun ideeën en expertise recyclen, zodat nieuwe denkwijzen zich gaan ontwikkelen?

We weten dat ongeveer 85% van de innovaties op een complete mislukking uitgelopen, realiseren wij ons dan hoeveel inspanningen er in de prullenbak zijn geëindigd? Zoveel afval om niet te circuleren.

Om circulaire teams te kunnen vormen, moeten ze groeien zoals bomen en planten dat doen. Bomen ontwikkelen eerst hun wortelsysteem zodat ze stevig in de grond komen te staan en er voldoende voedingsstoffen komen om de boom te laten groeien. De wortels verspreiden zich op zoek naar eten. Sommige wortels kunnen zelfs hun weg vinden in de scheuren van rotsen op zoek naar voedsel. De wortels hebben een symbiotische relatie met schimmels. De boom voorziet de schimmels van suiker en de boomwortels gebruiken de schimmels als “glasvezel” om elektrische signalen door te geven aan naburige bomen die hen waarschuwen voor aanstaande risico’s van vijandige insecten, ziekten en zo. Deze relatie is sterk vanwege de blijvende behoefte aan deze samenwerking.

Ook kunnen teams en organisaties alleen groeien als ze diepgewortelde kennis en ervaring hebben. Kennis is wat de wortels voedt en is de bron van verschillende voedingsstoffen.

De diversiteit van de leden van een team zou een samenhangende kracht moeten zijn waarbij elk lid van het team zich realiseert dat de behoefte aan ‘kennisvoedingsstoffen’ van anderen groeit zoals een boom doet.

Een mooi voorbeeld van de behoefte aan circulaire teams en circulaire ideeën zijn de gele post-its. De lijm die was gemaakt voor kartonnen dozen mislukte. Het product stond op het punt te worden weggegooid. Iemand stelde toen een vraag die kansen verruimt “als dat niet zo is goed voor kartonnen dozen kan het niet nuttig zijn voor iets anders ”. De vraag circuleerde en het antwoord was om de plaknotities te maken. Geen verspilling van ideeën, maar door van mening te verschillen, kunnen ze de pareltjes zijn waarnaar we op zoek zijn. De lijm heeft een microbolletjes structuur, wat betekende dat het verwijderd kon worden en klaar voor hergebruik.

Mijn vraag is hoeveel baanbrekende ideeën eindigen in afval en hoe kunnen wij deze verspilling omzetten in waarde?

Ideeën zijn als een boomstructuur. Ze zijn onderhevig aan snoei, enten, symbiotische relaties opbouwen, wortels hebben, bevruchting van ideeën, vertakkende ideeën, ideeën die tot bloei komen, vergelijkbaar met zoals bomen en planten met elkaar praten.

Laat ideeën met elkaar praten.

Communicatie is essentieel voor het vormen van circulaire teams. Hopelijk praten wortels van ideeën op dezelfde manier met elkaar.

En nu?

De industriële revolutie heeft veel van de huidige ecologische belasting veroorzaakt. Dus liggen er veel urgente mogelijkheden om de industrie circulair door te ontwikkelen. Innovatie is de motor voor verandering. Infrastructuur zijn de grote tastbare elementen in onze samenleving waar we allemaal mee verbonden zijn. Wij zien SDG 9 als belangrijk, maar hebben nog geen concrete invulling behalve eigen studie op deze onderwerpen verder verdiepen.

Onze impact

  1. De volgende generatie motiveren om met innovatie aan de slag te gaan
  2. Bedrijven attenderen en aanmoedigen om te investeren in innovatie en de volgende generatie de kans bieden om mee te denken
  3. We besteden minstens 100 uur per jaar (2 uur per week) aan kennisontwikkeling en onderzoek om te leren hoe wij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzame, circulaire en sociale wereld
  4. Investeren van extra tijd pro bono om start-ups van kennis te voorzien
  5. Ecosysteem verbindingen maken waarbij industrie, innovatie en infrastructuur centraal staan

Wil je meer weten over de SDG’s en hoe wij met onze workshops en het programma ondernemers helpen om een goede integrale SDG strategie op te zetten? Lees dan hier verder.

Meer artikelen…