Industrie, innovatie en infrastructuur

Infrastructuur zijn de grote tastbare elementen in onze sameleving waar we allemaal mee verbonden zijn. Wij zien SDG 9 als belangrijk, maar hebben nog geen concrete invulling behalve eigen studie op deze onderwerpen verder verdiepen.

lees verder

SDG 9

Industrie, innovatie en
infrastructuur

Terug naar SDG overzichtspagina.

Lees hier de volledige omschrijving en alle
subdoelen van deze SDG. 

Bron: SDG Nederland

De industriële revolutie heeft veel van de ecologisch problemen veroorzaakt waar we nu voor staan. Door deze krachten om te buigen richting circulariteit, zien we mogelijkheden het tij te keren. Innovatie is de motor voor verandering. 

  • De volgende generatie motiveren om met innovatie aan de slag te gaan.
  • Bedrijven in bewegen brengen om te investeren in innovatie en de volgende generatie de kans bieden om mee te denken.
  • We besteden minstens 100 uur per jaar (2 uur per week) aan kennisontwikkeling en onderzoek om te leren hoe wij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzame, circulaire en sociale wereld.
  • Investeren van extra tijd pro bono om start-ups van kennis te voorzien.
  • Ecosysteem verbindingen maken waarbij industrie, innovatie en infrastructuur centraal staan.