Van KPI naar KVI, disruptie door waarden

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 3 november 2021

Van kritieke prestatie- naar waarden gedreven indicatoren om vanuit positieve impact onze toekomst vorm te geven.

Circular Clarity’s Key Value Indicators (KVI’s) zijn een toevoeging op de meer bekende Key Performance Indicators (KPI’s) en meten de impact waar een bedrijf transparant voor staat en aan werkt.

Waarden als verantwoordelijke versneller

KVI’s dragen direct bij aan de effectieve ondersteuning en ontwikkeling van mensen en bieden een financieel en operationeel verantwoordelijke versneller op weg naar de integrale verduurzaming van een bedrijf, ongeacht markt, product, grootte of mate van volwassenheid. 

KVI’s, oftewel waarden-indicatoren zijn nodig om het vertrouwen van alle stake-holders vanuit de kern van mensen te verbinden aan uitdagingen en projecten op weg naar en tijdens de evolutie van mensen en bedrijven naar een duurzame en circulaire toekomst. Pas als waarden goed verbonden zijn, gaan we leren om veranderingen door te voeren en ook zaken loslaten.

Een onontkomelijke transitie die ons met de snelheid van licht tegemoet komt. Maar ook een transitie die ons als mensen opnieuw kan verbinden. Net als de samenhorigheid die ontstaat nadat een ramp zich voltrekt. Laten we dat scenario waar mogelijk voorblijven en anticiperen door ons gevoel te volgen. De tijd loopt en haalt ons in.

Helderheid is de as waar de kernwaarden van een toekomstbestendig model omheen beweegt. 

Het programma van Circular Clarity brengt welzijn in verbinding met positieve impact maken. Welzijn vertaalt zich in uiteenlopende mens gerelateerde voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, retentie, werving en andere meetbare indicatoren. 

De oude economie denkt direct ‘kassa’ als we die indicatoren verbinden aan productiviteit verhogen. Maar de kunst zit hem in de KPI’s rondom balans en tijd zowel meewegen als verdiepen. Van bewustzijn naar transitie en evolutie reizen is niet zo maar even een oud patroon herhalen. 

Balans in bovengenoemd voorbeeld gaat dus ook samen met ecologische en sociale impact maken. Iets verkopen is makkelijk. Succes delen is waar het in de toekomst om zal draaien.

We kunnen mensen niet langer misbruiken, foppen of uitbranden als je écht het maximale uit welzijn wilt halen. En in precies het bewustzijn rondom die complexiteit creëren wij met ons programma de nodige helderheid. 

Hoe kan je mensen echt centraal stellen en ook de nodige winst investeren in impact? Circulair leiderschap brengt dergelijke zaken strategische naar de voorgrond.

Alles draait om het creëren van balans

Positieve impact is een combinatie tussen technische aanpassingen invoeren om de voetprint en afvalstroom kwantitatief en transparant in te zetten op weg naar een circulaire economie. Maar ook de zachte kant herkennen als strategische krachtbron van een toekomstbestendige organisatie.

Als de balans tussen alle genoemde zaken op orde is, en we praten hier niet over een transitie van een paar maanden, dan nog zijn we ver van het werkelijke doel verwijderd. Betekenis naleven. Waarden herstellen. Regeneratief denken en doen. Ontgroeien. Purpose. Alles komt aan bod in het omarmen van verandering als een vast gegeven. Als de balans er is, dan pas kan je werken aan herstel. Zo blijkt onze ervaring na jarenlang onderzoeken, maar vooral denken en doen!

Afkopen kan niet langer

Als we echt een legacy willen doorgeven dan kunnen we onze verantwoordelijkheid niet langer afkopen. We zullen moeten leren delen.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Wellicht een teken dat we de komende tijd beter in fluïde vormen van leiderschap kunnen denken.

Een cirkel is de enigste vorm zonder harde kanten. Maar als we niet eindeloos willen ronddraaien, zullen we terug naar de kern van onze circles moeten; onze as. De essentie. De waarden waarom we niet als individu of enkel bedrijf draaien, maar de waarden die ons als samenleving verbinden.

Alles is er al en er is genoeg voor iedereen.

“The noblest art is that of making others happy”. Als tijd het meest kostbare bezit is om impact te maken, waarom nemen we mensen dan gevangen in tijd om enkel geld te verdienen? Als onze aarde circulair is, waarom accepteren we dan menselijke systemen in plaats van een goed voorbeeld aan de natuur te nemen?

Think about it. Circulaire intelligentie is een vorm die ik samen met Marco’s kracht van Circulair leiderschap vormgeef in onze basis om circulair ondernemerschap op de kaart te zetten. Met veel mooie waarden gedreven mensen en bedrijven om ons heen, nemen we je graag mee in tal van voorbeelden hoe welzijn ook jouw centrale as van mens gedreven ontwikkeling kan zijn. Jij maakt de keuze om te volgen of te lijden. Letterlijk en figuurlijk.  

Meer artikelen…