Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd

Door: Marco Rog
Om positieve impact te creëren moeten we anders gaan denken en doen. Daarom wil ik mij richten op de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.
Gepubliceerd: 11 januari 2021

Duurzaamheid is meer dan een mooie term. Je moet er namelijk naar handelen, intrinsiek gemotiveerd zijn en begrijpen wat jou bijdrage is. Door klimaatverandering, een kritische blik op grondstofgebruik en fossiele energie staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste deel van de oplossing is een circulaire economie. Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, dan wordt het tijd dat ons gedrag gaat veranderen. Maar dat kan niet zonder te begrijpen wat een circulaire economie niet is.

Circulaire economie is niet een modieuze term voor recycling

Heb je al eens van de R-ladder gehoord? Oorspronkelijk door de Ellen McArthur Foundation gecreëerd en inmiddels uitgegroeid tot een instrument om de mate van waardebehoud te definiëren. De eerste R van de R-ladder is niet RECYCLING maar die van REFUSE en samen met de eerste stap van de trias energetica, energie besparen, de grootste bijdrage aan een duurzamere wereld. Het is dus vooral iets niet doen. Kunnen we ons dat eens voornemen in dit jaar?

In de circulaire economie draait het niet alleen om grondstoffen

Naast grondstoffen is energie en systeemdenken een essentieel element.
De basis van een circulaire economie is het sluiten van kringlopen door slim ontwerpen (minder grondstoffen maar ook anders ontwerpen waardoor onderdelen makkelijker te scheiden/ demonteren zijn). Daarnaast is het gebruik van niet fossiele, hernieuwbare, energiebronnen van essentieel belang. Zeker omdat bij sommige circulaire processen er meer energie gebruikt wordt als in conventionele processen. Als derde staat systeemdenken aan de basis van een circulaire economie. Het is het het zien van relaties, afhankelijkheden en kringlopen. Kringlopen die bedrijven, burgers en overheden beïnvloeden, zowel positief als negatief. Kringlopen die onderdeel zijn van een groter geheel en op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

Een volledig gecertificeerd Cradle-to-Cradle-product is niet circulair

Het is essentieel dat het proces eromheen ook geregeld is. Er verdwijnen nog steeds C2C-producten in een shredder of oven omdat er aan het eind van de gebruiksfase geen goed vangnet is om ze weer bij de fabrikant te krijgen. Het is belangrijk om ook het proces van terugname georganiseerd is waarbij het uitgangspunt is dat de fabrikant of leverancier hiervoor de verantwoordelijkheid neemt.

Inmiddels zie je steeds meer goede informatie, artikelen en ontwikkelingen plaatsvinden die de circulaire economie ondersteunen. Een goed en duidelijk artikel is recent verschenen bij De Correspondent. Waarom bijna geen enkele circulaire ‘oplossing’ echt duurzaam is – De Correspondent.

Zit je met vragen, wil je eens sparren over wat de circulaire economie voor jou kan betekenen maak dan een afspraak met de specialisten van Circular Clarity.

Meer artikelen…