Samen bouwen aan een duurzaam ecosysteem

lees verder

Cases zijn een voorrecht om waarden aan toe te kunnen (en mogen) voegen. Ieder uniek. Allemaal circulair.

Voordat wij met hen aan de slag gaan, doorgronden we onze wederzijdse connectie, de innerlijke beleving en bespreken we de verwachtingen.

Het Circular Clarity waardenkompas staat centraal om toekomstbestendige waarden zo effectief en pragmatisch mogelijk te ontsluiten.

Wederzijdse connectie

Het begint met het zoeken van mensen en bedrijven die wij verder kunnen helpen. In een kennismakingsgesprek verkennen we de mogelijkheden door de vijf transformatiestappen te doorlopen. Hoe voelt onze connectie als mensen? Begrijpen we elkaar, de vraag, de business case of uitdaging? Als het antwoord hierop ‘ja’ is, maken we de vertaling naar een plan om samen aan de slag te gaan.

Innerlijke beleving

We proberen ons zo goed mogelijk in jouw situatie te verplaatsen. Begrijpen we jouw intrinsieke waarden, drijfveren en zakelijke koers? Kunnen we de juiste impactroute en -strategie optuigen, eventueel met mensen uit ons team of in samenwerking met partners uit ons ecosysteem? Tijdelijke coalities zijn uitermate geschikt om bedrijven of projecten doelgericht te versnellen. Het totale plaatje moet kloppen: willen we allemaal vanuit dezelfde innerlijke drive impact maken?

Externe verwachtingen

Uiteindelijk wil je ook aan de buitenwereld laten zien dat de missie van jouw bedrijf betekenisvolle waarden bezit. Impact thema’s zoals duurzaamheid en circulariteit scheppen verwachtingen bij belanghebbenden zoals klanten of aandeelhouders. Het is daarom belangrijk om met een goed doordacht plan te zijn voorbereid op de vragen die gaan komen. Wij kunnen je bijstaan om dit plan te maken.

Vanuit kennis en praktijkervaring helpen we jou verder.

Maak op jouw manier impact

lees verder

Iedere casus is een puzzelstukje in het grotere geheel

Bijna elk onderwerp kan leiden tot een circulaire (r)evolutie; van koffiekopje tot HR-vraagstuk. En van produc (her)tontwerp tot CO2-neutraal ondernemen. Alles is er al; maar je moet het zien en verbinden.

Circular Clarity helpt MKB-bedrijven om impact thema’s strategisch te verbinden aan nieuwe raamwerken zoals de circulaire economie en CSRD regelgeving

Project

Bedrijf: Modiform
Kernactiviteit: Verpakking horticultuur

Kern: Impactstrategie strategie gehele keten

Project

Bedrijf: TMC Manufacturing Support, Eindhoven
Kernactiviteit: We are an international high-tech company, comprised of Employeneurs with more than 65 nationalities who provide services to customers all over the world. We excel in research, development and engineering.

Kern: Impactstrategie en co-creatie Masterclass Sustainable Excellence

Project

Bedrijf: New Habitz
Kernactiviteit: Ecosysteem – Building holistic sustainable lifestyles with intention

Kern: Impact strategie en propositie doorontwikkeling

Project

Bedrijf: Munnik VVE Beheer, Hoofddorp
Kernactiviteit: VVE Beheer 30.000+ woningen

Kern: Impactstrategie en operationele advisering en begeleiding + workshops

Project

Bedrijf: Blue Linked, Hazerswoude-dorp
Kernactiviteit: Circulaire viskweek, innovatieve rifherstelprojecten, consultancy en management.

Kern: Advisering strategische processen (business case i.o.)
Waarom? Circulaire viskweek als oplossing voor de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten, verduurzamen huidige aquacultuur, natuurbehoud en -herstel.

Fotograaf: Bart van Engeldorp Gastelaars

Project

Bedrijf: HITEC Road
Kernactiviteit: Infrastructuur

Kern: Impactstrategie, internationalisering en circulaire certificering GSES

Project

Bedrijf: Hot Item | Conclusion, Amsterdam
Kernactiviteit: Datagedreven besturen en factbased improvement

Wat? Impact- en SDG strategie
Hoe? Workshops, Rapportage, MT + kerngroep begeleiding, Kennisoverdracht, Circular Canvas, Inspiratie sessies, Marktleidende positie verder versterken met impactthema’s
Waarom? Impact versnellen. Toekomstbestendigheid versterken.

Project

Bedrijf: Candour Clothing, Tilburg
Kernactiviteit: Improving lives through Circularity means that there’s an important role to play for each of us, where our brand is nothing without your belief in what we try to achieve.

Wat? RTM strategie. Advies bedrijfsvoering en impactstrategie ontwikkeling
Hoe? Begeleiding start-up. Waardenpropositie. RTM strategie. Sparringspartner. Ecosysteem verbindingen.
Waarom? Afval reduceren. Gelijkheid stimuleren. Transparantie in de keten doorvoeren. Helpen kledingindustrie te transformeren.

Project

Bedrijf: Eevery
Kernactiviteit: Wij zijn een team van productspecialisten, ontwikkelaars, salesmedewerkers, marketeers en ondernemers, verenigd door een missie om het MKB over de hele wereld helpen om duurzamer te worden en om bij te dragen aan de samenleving.

Wat? Co-creatie Workshops en ondersteuning richting MKB Nederland en het Verenigd Koningkrijk

Lees hier verder.

Project

Bedrijf: Ibu Bos voor klanten van Circular Clarity
Kernactiviteit: Het verbeteren van communicatie en cultiveren van common-ground

Kern: Het verbeteren van communicatie en cultiveren van common-ground

“The costs for our planet far outweigh any potential financial gains: “The future does not lie in oil. The future belongs to renewable energy, and in that respect, we have much more to gain.” Greenland no longer accepts any oil exploration — 2022

lees verder

Onze impactreserve beweegt mensen

Vanuit onze impactreserve ondersteund Circular Clarity projecten die aansluiten op onze kernwaarden. Hierdoor kunnen wij onze impact verder vergroten.

Circular Clarity ondersteund met regelmaat maatschappelijk of ecologisch verantwoorde projecten

Bedrijf: Natuurlijk met Steef, Haarlem
Kernactiviteit: Lesprogramma’s voor basisscholen op basis van impact thema’s zoals plastic soep.

Wat? Begeleiding programma, sponsoring, website
Hoe? Sparringspartner, sponsor, coaching, start-up begeleiding
Waarom? Impact maken op scholen, koppeling met SDG4, Kwalitatief onderwijs

Bedrijf: Gemeente Haarlem
Kernactiviteit: Natuur- en duurzaamheidseducatie

Wat? Samenwerking lesprogramma’s en groene schoolplein projecten Haarlem Noord
Hoe? Sparringspartner, samenwerking docentschap Steef de Ruijter
Waarom? Duurzaamheid op scholen promoten en de koppeling met het bedrijfsleven versterken