Samen bouwen aan een duurzaam ecosysteem

lees verder

Cases

Tijd besparen Circular Clarity

Wij vinden het een voorrecht om mensen en bedrijven te mogen helpen met het scheppen van helderheid in circulair ondernemen.

Voordat wij met hen aan de slag gaan, doorgronden we onze wederzijdse connectie, de innerlijke beleving en bespreken we de verwachtingen.

Wederzijdse connectie

Het begint met het zoeken van mensen en bedrijven die wij verder kunnen helpen. In een kennismakingsgesprek verkennen we de mogelijkheden door de vijf transformatiestappen te doorlopen. Hoe voelt onze connectie als mensen? Begrijpen we elkaar, de vraag, de business case of uitdaging? Als het antwoord hierop ‘ja’ is, maken we de vertaling naar een plan om samen aan de slag te gaan.

Innerlijke beleving

We proberen ons zo goed mogelijk in jouw situatie te verplaatsen. Begrijpen we jouw intrinsieke waarden, drijfveren en zakelijke koers? Kunnen we de juiste impactroute en -strategie optuigen, eventueel met mensen uit ons team of in samenwerking met partners uit ons ecosysteem? Tijdelijke coalities zijn uitermate geschikt om bedrijven of projecten doelgericht te versnellen. Het totale plaatje moet kloppen: willen we allemaal vanuit dezelfde innerlijke drive impact maken?

Externe verwachtingen

Uiteindelijk wil je ook aan de buitenwereld laten zien dat de missie van jouw bedrijf betekenisvolle waarden bezit. Impact thema’s zoals duurzaamheid en circulariteit scheppen verwachtingen bij belanghebbenden zoals klanten of aandeelhouders. Het is daarom belangrijk om met een goed doordacht plan te zijn voorbereid op de vragen die gaan komen. Wij kunnen je bijstaan om dit plan te maken.

"Tijd en kennis is ons meest kostbare bezit om impact te maken..."

— Circular Clarity.org

lees verder

Doe je mee?

Bijna elk onderwerp kan leiden tot een circulaire (r)evolutie; van koffiekop tot HR-vraagstuk en van productontwerp tot CO2-neutraal ondernemen. Alles is er al. Waar het om gaat, is impact thema’s terug te brengen tot waarden waar mensen voor staan. Dan kan je de volgende stappen sneller maken. Met de volgende cases willen we jou inspireren om ook de stap te wagen. Doe je mee?

Bedrijf: TMC Manufacturing Support, Eindhoven
Kernactiviteit: We are an international high-tech company, comprised of Employeneurs with more than 65 nationalities who provide services to customers all over the world. We excel in research, development and engineering.

Wat? Impactstrategie en verdieping circulariteit
Hoe? Workshops, MT + kerngroep begeleiding, Kennisoverdracht, Circular Canvas
Waarom? Impact versnellen. Toekomstbestendigheid versterken. HR retentie en werving. Strategie. Impact agenda identificeren.

Bedrijf: New Habitz
Kernactiviteit: Ecosysteem – Building holistic sustainable lifestyles with intention

Wat? Impactstrategie versterken en opzetten regeneratief model voor gehele keten
Hoe? 5 stappenplan, GSES, sparringpartner en strategisch begeleiding
Waarom? Marktleider worden en internationale ambities onderscheidend uitbouwen

Bedrijf: Blue Linked, Hazerswoude-dorp
Kernactiviteit: Circulaire viskweek, innovatieve rifherstelprojecten, consultancy en management.

Wat? Innovatie en kenniscentrum. Aansluiting zoeken op de markt.
Hoe? Advisering strategische processen.
Waarom? Circulaire viskweek als oplossing voor de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten, verduurzamen huidige aquacultuur, natuurbehoud en -herstel.

Fotograaf: Bart van Engeldorp Gastelaars

Bedrijf: Munnik VVE Beheer, Hoofddorp
Kernactiviteit: VVE Beheer 30.000+ woningen

Wat? Impactstrategie en strategische/operationele evolutie
Hoe? Strategisch Operational Excellence (SOpEx), Circular Canvas en business modelling, Impact-analyse, Waardenkompas, Innovatie strategie
Waarom? Toekomstbestendigheid versterken. HR retentie en verbreding. Onderscheidend vermogen, Legacy en missie, visie. Innovatie lab verduurzaming woningmarkt.

Bedrijf: HITEC ROAD, Rotterdam
Kernactiviteit: Wegen bouwen met een besparing van tijd, gewicht en ecologische impact.

Wat? Positieve impact meetbaar maken voor internationale strategie
Hoe? Begeleiding  Global Sustainable Company traject
Waarom? Wegen bouwen met een besparing van tijd, gewicht en ecologische impact.

Bedrijf: Positive Impact
Kernactiviteit: The future has a voice and is calling us, it’s for a holistic solution to the biggest problem facing humanity – an economic system built on extraction and exploitation. 

Positive was founded in 2020 by Niels & Stephen to answer this call. Both realized that we are facing an historic moment. Stephen and Niels saw that in a volatile, uncertain, complex, ambiguous world, changemaker entrepreneurs needed a compass to navigate safely to build a better future.

Wat? Increase value for the community
Hoe? Circular Humans and Circular Canvas workshop series
Waarom? Inspire and motivate the Positive community

“The costs for our planet far outweigh any potential financial gains: “The future does not lie in oil. The future belongs to renewable energy, and in that respect, we have much more to gain.” Greenland no longer accepts any oil exploration — 2022

lees verder

Bedrijf: Hot Item | Conclusion, Amsterdam
Kernactiviteit: Datagedreven besturen en factbased improvement

Wat? Impact- en SDG strategie
Hoe? Workshops, Rapportage, MT + kerngroep begeleiding, Kennisoverdracht, Circular Canvas, Inspiratie sessies, Marktleidende positie verder versterken met impactthema’s
Waarom? Impact versnellen. Toekomstbestendigheid versterken.

Bedrijf: Green Touches, Dubai
Kernactiviteit: Duurzaam schoonmaak en consultancy, Award winning 1st female fully sustainable entrepreneur in the UAE

Wat? Meetbaar maken van business case en bestaande data en uitbreiden van consultancy diensten in UAE met alle Circular Clarity programma onderdelen
Hoe? GSES implementatie, MT begleiding, Programma ontwikkeling, Marketing ondersteuning, Sparringpartner
Waarom? Schoonmaakbranche transformeren en chemicaliën uit eco-systeem verwijderen en daarmee behoud biodiversiteit. Inclusief bedrijf neerzetten als voorbeeld in de UAE.

Bedrijf: Natuurlijk met Steef, Haarlem
Kernactiviteit: Lesprogramma’s voor basisscholen op basis van impact thema’s zoals plastic soep.

Wat? Begeleiding programma, marketing
Hoe? Sparringspartner, sponsor, coaching, start-up begeleiding
Waarom? Impact maken

Bedrijf: Candour Clothing, Tilburg
Kernactiviteit: Improving lives through Circularity means that there’s an important role to play for each of us, where our brand is nothing without your belief in what we try to achieve.

Wat? RTM strategie. Advies bedrijfsvoering en impactstrategie ontwikkeling
Hoe? Begeleiding start-up. Waardenpropositie. RTM strategie. Sparringspartner. Ecosysteem verbindingen.
Waarom? Afval reduceren. Gelijkheid stimuleren. Transparantie in de keten doorvoeren. Helpen kledingindustrie te transformeren.

Bedrijf: Gemeente Haarlem
Kernactiviteit: Natuur- en duurzaamheidseducatie

Wat? Samenwerking lesprogramma’s en groene schoolplein projecten Haarlem Noord
Hoe? Sparringspartner, samenwerking docentschap Steef de Ruijter
Waarom? Duurzaamheid op scholen promoten en de koppeling met het bedrijfsleven versterken