Wat is er nodig om in jouw bedrijf verandering te bewerkstelligen?

Door: Maartje Bos
Gepubliceerd: 20 april 2023

Tags:

Hoe kom je tot de essentie? 

Wat is er nodig om in jouw bedrijf verandering te bewerkstelligen? Om datgene voor elkaar te krijgen waar je naar verlangt? Hier deel ik graag hoe ik in mijn consultancy en samenwerking met Circular Clarity dit aanpak.  

Het antwoord op bovenstaande vragen is even simpel als complex: leg vanaf het begin zoveel mogelijk perspectieven op tafel. En betrek daar alle lagen in het bedrijf bij. Praat zowel met de early adapters als met de meer conservatieve medewerkers. Het is belangrijk om van iedereen het perspectief te horen.  

Toch werkt het de praktijk meestal anders. Gesprekken blijven vaak onnodig lang op directieniveau hangen. Een nieuwe visie of koers wordt vervolgens top-down tijdens een nieuwjaarsspeech gelanceerd. Of er worden allerlei werkgroepjes in het leven geroepen met cocreatie-sessies, terwijl de koers allang bepaald is.  

Dit kan ook anders én veel effectiever. Juist als de directie het nog niet helemaal weet. In dat ‘niet weten’ zit de ruimte voor verandering. Hoe krachtig is het, wanneer je je medewerkers of klanten erbij betrekt wanneer een koerswijzing nog niet in beton is gegoten? Ongemakkelijk is het ook. Want ‘niet weten’ schept onzekerheid. 

Mensen zijn geneigd om in een staat van ‘niet weten’ eerst in hun schulp te kruipen, voordat ze naar buiten treden. Dat kan op veel manieren, denk aan ‘het torentje’, de boardroom, de raadszaal in het stadhuis. Onze maatschappelijke systemen zijn hier ook op ingericht. Echter, vanuit ‘het torentje’ wordt de toeslagenaffaire niet opgelost. Net zomin als een ongezonde sfeer op de werkvloer vanuit huis kan worden bestreden.  

Dus, wat als je je medewerkers als mede-eigenaren van je verandering beschouwt? En je klanten als stakeholders, onderdeel uitmakend van het ecosysteem? Je staat er dan plotseling niet meer alleen voor. Net zoals in een natuurlijk ecosysteem, is het duidelijk dat je elkaar nodig hebt en dat je het niet in je eentje kan. Daar zijn de uitdagingen die voor ons liggen te complex voor.  

Het is mijn ervaring dat het ook in consultancy de kunst is om zo snel mogelijk verbinding met de werkvloer te leggen. Alleen gebeurt het vaak dat consultants in de eerste fase vooral bezig zijn met het winnen van het vertrouwen vanuit de directie. Pas wanneer dit vertrouwen je wordt gegund, kan je aan de slag met de werkvloer. Om in contact te komen met de werkvloer is een online vragenlijst een  mooi startpunt. Maar dat is niet genoeg. Om echt te kunnen voelen en ervaren wat er bij de medewerkers leeft, zijn gesprekken, workshops en cocreatie-sessies nodig. Het liefst met verschillende lagen en afdelingen die hierin bij elkaar worden gebracht.  

Het is duidelijk. Elke uitdaging en iedere klant vraagt om maatwerk. En dát is nu precies mijn kracht. Ik haal de verschillende perspectieven binnen een organisatie naar boven en word er blij van om met deze dynamiek te spelen. In mijn samenwerking met Arjan en Marco van Circular Clarity vullen we elkaar mooi aan. Momenten waarin tegenstellingen elkaar ontmoeten, zorgen voor de vonk van nieuwe inzichten. Een prachtige synergie die ons sterk en authentiek maakt. 

Wil je meer weten?

Neem contact op met maartje@circularclarity.org 

Meer artikelen…