Bespaar waardevolle grondstoffen zoals tijd, materiaal en energie...

Vereenvoudig je transformatie naar het maken van een positieve impact met je project of bedrijf...

Creëer harmonie tussen de sociale, ecologische en financiële waarden die er in context van jouw kernwaarden en een circulaire toekomst toe doen...

Onze impact

Wij willen actief bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen

Onze impact geeft transparant weer hoe wij werken en welke waarden wij doorgeven aan de volgende generatie.

Onze impact 2024 wordt in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd. Alle vragen rondom onze strategie zijn tussentijds welkom, e-mail: connect@circularclarity.org

Circulair ondernemen zet alles in beweging

Bij Circular Clarity benaderen we circulair ondernemen op een unieke manier. Wij stellen namelijk dat de mens zélf circulair is. Mensen bouwen voort op wat vorige generaties brachten. En ze creëren op hun beurt een eigen, unieke nalatenschap. Het is geven en nemen, niemand staat op zichzelf. Je maakt deel uit van het ecosysteem, van planeet aarde. Dat noemen we circulair.

Door de mens centraal te stellen in het circulair ondernemen, komt alles in beweging. Mensen raken intrinsiek gemotiveerd, maken veranderingen mogelijk, ontwikkelen hun talenten en gaan uitdagingen aan. In deze transitie ontdek je dat het niet zozeer gaat om het bereiken van die stip op de horizon, maar om de weg ernaartoe. Een leerzame reis waarbij we je graag vergezellen.

Duurzaamheid zorgt voor balans

Circulair denken helpt ons om voorop te lopen door de balans te zoeken tussen ecologie, economie en sociale belangen. Huidige generaties hebben daar baat bij, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat betekent voor ons duurzaamheid, met evenwicht tussen welvaart en welzijn en met een bijdrage aan een gezonde aarde.

Met het oog op duurzaamheid zijn we binnen onze organisatie vanuit een intrinsieke motivatie dagelijks bezig om door te leren op onderwerpen zoals de SDG’s, duurzaamheid en circulariteit. Bij de keuze van partners en leveranciers in ons ecosysteem letten we op de mate van transparantie in communicatie.

MVO stelt de mens centraal

Mensen in staat stellen om intrinsieke waarde toe te voegen. Dat betekent voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. We geven daar handen en voeten aan door onze missie en visie integraal te verbinden met onze bedrijfsstrategie en dragen dit naar de klant uit. Bij elke bedrijfsbeslissing overwegen we de verschillende stakeholdersbelangen: die van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Wij geven als bedrijf het goede voorbeeld door met alles wat wij doen de mens centraal te stellen en een inclusief ecosysteem op te bouwen. Maak kennis met ons team.

"The noblest art is that of making others happy..."

- P.T. Barnum

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Om niet te verdwalen in de vele issues rond deze impact thema’s, werken we bij Circular Clarity – net als vele anderen – met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze doelen bieden een kapstok om de impact thema’s te koppelen aan grotere doelen, zoals goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie.

Er zijn 17 SDG’s, bedoeld als een mondiaal kompas om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn opvolgers van de Millenniumdoelen (2000-2015). Tijdens workshops helpen wij bijvoorbeeld bedrijven om concreet en meetbaar invulling te geven aan de SDG’s.

Circular Clarity is aangesloten bij SDG Nederland. 

Meer informatie over circulair ondernemen?

Om de stap van denken naar doen te versterken, maar vooral om tot concrete acties en inzichten te komen, werkt Circular Clarity met 5 transformatiestappen. Stappen die je ongeacht complexiteit en industrie telkens kunt gebruiken als handvat om helderheid te creëren en borgen in het denk en werkproces van mens en organisatie.

Download onze 5 stappen

Het ecosysteem

Impact partners

Impact maken begint bij jezelf, maar je doet het natuurlijk niet alleen. Behalve onze leerschool van ruim dertig jaar in het bedrijfsleven, kiezen we bij Circulair Clarity ervoor om samen te werken met partners uit het bedrijfsleven die vooroplopen in het beantwoorden van eigentijdse uitdagingen. Zo zijn onze klanten verzekerd van veelzijdige en up-to-date strategische kennis.
TOP