Wat betekent helderheid in circulair ondernemen

Door: Arjan van Jaaren
Founder, Circular Clarity
Gepubliceerd: 5 maart 2021

Helderheid in Circulair ondernemen betekent voor Circular Clarity om ondernemend Nederland vanuit een duurzame kern opnieuw te verbinden. Dat is onze missie en manier om realistische bruggen van oud naar nieuw te helpen bouwen.

Er zijn veel momenten waarop een onderneming kan inzetten op een betere toekomst. Duurzaamheid dus. En voor al die ideeën en mogelijkheden werken nieuw economische denkers en doeners constant aan modellen en inzichten. Altijd gericht om een bepaalde vorm van complexiteit te vertalen naar aanknopingspunten om ondernemers te inspireren en motiveren.  

“Het zijn nieuwe KPI’s die we helpen ontginnen en inrichten. En die Key Performance Indicatoren verbinden we aan een kerngericht programma waardoor mensen weten waar een onderneming staat. Vanuit een variabel (bedrijf specifiek) in te richten nulmeting, kunnen stappen worden genomen. Leren sturen op duurzame indicatoren en betekenis écht centraal stellen, is waarom wij graag met ondernemers en beleidsmakers aan tafel schuiven. Samen bouwen we aan een nieuw zakelijk eco-systeem waar het verdiepen van klantrelaties op basis van de duurzaamheid, maar ook welzijn, eenvoud en meervoudige waardecreatie centraal staat: aldus Marco Rog en Arjan van Jaaren.  

“Onze missie is echt gericht op ondernemers zelf sterker maken. Ons belang zit in het versnellen van ondernemers, niet in het beknellen om alleen naar eigen belang te kijken. Met elkaar creëren we oplossingen voor een betere toekomst” aldus Rog en van Jaaren.  

Meer artikelen…

Het ecosysteem van Circular Clarity

Het ecosysteem van Circular Clarity

Laat het ecosysteem van Circular Clarity een piepklein voorbeeld zijn van hoe de toekomst eruit kan zien. Een zelflerend organisme, met cellen die elk een eigen functie hebben, elkaar juist daardoor versterken en elkaar nodig hebben. Met eerbied en respect voor de plek waar het woont. Zodat iedere cel die er deel aan heeft, bijdraagt aan de evolutie richting volwassenheid.